Paper 176

Generated: Sun Jan 16 13:29:19 2005

prev (175) overview next (177)

176 - TitleGezgin Tasarsız Ağlarda TCP Adaletliliğinin Aktif Komşuluk Adaletlilik Şeması (ANFS) Kullanılarak İyileştirilmesi
AuthorsMehmet Yunus Dönmez, Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Sinan Işık, Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Engin Deveci, Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Fatih Alagöz, Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
PC MemberNo
Contact personMehmet Yunus Dönmez, donmezme__at__boun.edu.tr, 0 212 359 7330
Main Fields1. Mobil Ağlar
Other Main FieldsGezgin Tasarsız Ağlar
Abstract + KeywordsGezgin tasarsız ağlarda, çekişen düğümler arasında belirli bir adaletliliği sağlamaya çalışırken, sınırlı bant genişliğinin kullanımının nasıl eniyileneceği problemi önemli zor konulardan biridir. Kablosuz yerel ağlarda kabul edilen endüstri standardı IEEE 802.11 olduğu için, çok hoplamalı senaryolar için tasarlanmamış olsa bile, gezgin tasarsız ağlar üzerine olan araştırmaların çoğu IEEE 802.11 standardını Ortam Ulaşım Kontrol (MAC) protokolü olarak benimsemiştir. Düğümler arası adaletliliği iyileştirmek üzere önerilen çözümlerin çoğu, MAC katmanının Taşıyıcı Dinleme (CS), Engel Sakınma (CA), Çekişme Çözümlenmesi (CR) bileşenlerinin üzerine yoğunlaşmıştır. Bu çalışmada önerilen Aktif Komşuluk Adaletlilik Şeması (ANFS), gezgin tasarsız ağların düğümleri arasındaki adaletliliği IEEE 802.11 bileşenlerinin işlemesinde herhangi bir değişikliği gerektirmeden iyileştirmeyi sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. ANFS, bir yayılma algoritması yardımıyla elde edilen, iki hoplamalı komşuluk dahilindeki trafik kaynağı sayısına bağlı olarak düğümlerin iletim hızlarını ayarlar. Önerilen mekanizmanın başarımı NS2 ağ benzeticisi kullanılarak değerlendirilmiş ve TCP tabanlı trafik kullanılan senaryolarda adaletlilikte kayda değer iyileşmenin olduğu gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler-Gezgin Tasarsız Ağlar, IEEE 802.11, TCP adaletliliği, iletim hızı
Remarks

prev (175) overview next (177)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente