Paper 177

Generated: Sun Jan 16 13:29:19 2005

prev (176) overview next (178)

177 - TitleIsletmelerde is surekliligi ve olaganustu durum yaklasimi
AuthorsSibel Akdag, IBM Turk Ltd. Sti.
PC MemberNo
Contact personSibel Akdag, sibel_akdag__at__tr.ibm.com, 05563171004
Main Fields14. Güvenlik
Other Main FieldsOlaganustu Durumdan kurtarma ve is surekliligi 'guvenlik' konusunun bir altbasligi olarak ele alinabilir.
Abstract + KeywordsÖzet:
Günümüzün rekabet koşullarında bir kuruluşun bilgisayar sisteminin çalışamaz hale gelmesi kuruluşun işleyişini doğrudan etkileyecektir. Etkin bir olağanüstü durum politikası, şirketleri, sistemlerinin uzun süreli olarak çalışamamasından kaynaklanan dolaylı ya da dolaysız maddi kayıplardan korumaya yardımcı olur. Bu kayıplara örnek olarak; Kuruluşun işlevlerini yürütememe durumunu, hayati verilerin kaybolmasını, elle yürütülen yöntemlere geçişin zorluğunu ve hatta imkansızlığını ve maliyetini, müşteri tatminsizliği nedeniyle iş kaybını, sistemi ve verileri yeniden kurmanın maliyetini söyleyebiliriz. Sistem bağımlılığı yüksek ve sistem kaybının kuruma etkisinin yüksek olacağı firma ve sektörlerde olağanüstü durum planlaması ve alt yapı çözümleri daha büyük önem taşımaktadır. Firmaların çözümü oluştururken ne kadarlık kaybı tolore edebilecekleri de önemli bir faktördür. Örneğin; bir bankanın ana veri tabanına erişimini engelleyen bir arızanın finansal etkileri ne ölçüde etkileyeceği ortadadır. Finansal etkilerin yanı sıra Müşterilere Sağlanan Hizmet Kalitesinin Düşmesi, Rekabet Avantajı Kaybı / Pazar Payı Kaybı, Kanuni ve Düzenleyici yaptırım İhlalleri, Ceza ve Yükümlülükler, Şirket İmajı ve İtibar Kaybı, Hisse Senedi Değeri Düşüşü, Gelir Kaybı, Acil Giderler Oluşması, Veri Güvenilirliği Kaybı, Verimlilik Kaybı,Çalışanların Morali, Tedarikçilerle İlişkilerin Bozulması.... gibi soyut ve somut etkiler de bankayı olumsuz yönde etkileyecektir. Bir de bu arızanın bir olağanüstü durumdan kaynaklandığını ve ve herhangi bir altyapısal yedekleme çözümünün ve olağanüstü durumda bankanın hareket tarzına ilişkin planlamanın omadığını düşünürseniz, bankanın uğrayacağı finansal ya da finansal olmayan kayıplar, bankanın ticari varlığını tehlikeye düşürecek ve hatta yok olmasına sebep olacaktır.
Garnter Group tarafından gerçekleştirilen bir araştırma, bir olağanüstü durum veya uzun süreli bir kesinti yaşamış şirketlerin beşte ikisinin (%40) faaliyetlerini sürdüremediğini, sürdürebilenlerin üçte birinin (%20) iki yıl sonra iflas ettiğini, bunun da büyük bir felaketin etkilediği kuruluşların %60'ının, işlerini sürdürmeye çalışmanın maliyeti ve müşterinin iyi niyetini kaybetmek gibi nedenler de dahil olmak üzere, çeşitli nedenlerden dolayı iki yıl içerisinde iş faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kaldıklarını göstermektedir.
Günümüzde bilgisayarcılık arka planda gerçekleştirilen bir iş olmaktan çıkmıştır. Kritik iş verisine kurumun her alanında rastlamak mümkün olmaktadır. Veri merkezinde olduğu gibi, masa üstü bilgisayarlarda ve departmanlara ilişkin yerel iletişim ağlarında. İşin gerçekleştirilme şekli, teknolojik alt yapıya olan bağımlılığı arttırmış, yapının giderek karmaşıklaşması ise iş sürekliliğinin gerçekleştirilmesini zorlaştırmakta ve risk yönetiminin önemini arttırmaktadır. Sözkonusu evrim günümüzde halen sürmektedir. Kurumsal kaynak planlaması (Enterprise resource planning -ERP-), tedarik zinciri yönetimi (supply chain management) , müşteri ilişkileri yönetimi (customer relation ship management) ve elektronik ticaret gibi temel iş önceliklerinin tümü, bir işletme için, kendi bilgi kaynaklarına, her an ve sürekli olarak erişilebilmeyi zorunlu hale getirmiştir. Bu durum, işletme faaliyetlerinin, bilgisayar teknolojisi olmaksızın artık sürdürülemeyeceğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler:İş sürekliliği, olağanüstü durum
RemarksOlaganustu Durumdan kurtarma ve is surekliligi 'guvenlik' konusunun bir altbasligi olarak ele alinabilir.

prev (176) overview next (178)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente