Paper 41

Generated: Sun Jan 16 13:29:19 2005

prev (40) overview next (42)

41 - TitleWEB-DESTEKLİ E-ÖĞRENME ORTAMLARINDA, EĞİTSEL BİR OYUNUN OYUN TABANLI ÖĞRENME MODELLERİNE UYGUN OLARAK TASARIMI VE INTERNETTE YAYININI
AuthorsYAVUZ İNAL, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi / ODTU
PC MemberNo
Contact personYAVUZ İNAL, yinal__at__metu.edu.tr, 05354744410
Main Fields9. Uzaktan ve İnternet Destekli Eğitim
Other Main FieldsEğitimde Yeni Yaklaşımlar: Oyun Tabanlı Öğrenme üzerine seminer ya da panel düzenlenebilir.
Abstract + KeywordsÖzet
Bu bildirinin amacı, web destekli e-öğrenme ortamlarındaki bilişsel araçların kullanımı üzerine bir durum çalışması yaparak, Macromedia Flash MX 2004 programı aracılığıyla, eğitsel amaç ve içeriğe sahip bir oyunun tasarlanması ve internette yayınlanmasında kullanılacak eğitimsel, bilişsel ve teknolojik önemleri vurgulamaktır. Oyun tabanlı öğrenme stratejileri üzerine kurulu eğitsel bir oyun kuramından bahsedilerek, oyunla öğrenmede dikkat edilecek hususlar üzerinde durulmuştur. İlköğretim düzeyindeki hedef kitle öğrenci gruplarına uygun altyapıya sahip olması hedeflenen çalışmada, toplama ve çarpma alt başlıklarının yer aldığı “Dört İşlem” konusu kullanılmıştır. Çalışmanın temel noktaları ise; ders içerik ve konusuna uygun arayüzün tasarlanması, motivasyon ve güdülenmeyi destekleyici animasyonun sağlanması, gerekli içeriğin oyun altında bir ders öğretimi kapsamında öğrencilere verilebilinmesi, öğrencilerin yaparak öğrenme süreçleri sonucunda ilgili konuyu tam olarak öğrenmelerinin sağlanması ve internet tabanlı olarak, çalışmanın geniş kitleleri içine alabilmesidir.

Anahtar Sözcükler
Web-destekli öğrenme ortamları, oyun tabanlı öğrenme, uzaktan eğitim, bilişsel araçlar
Remarks

prev (40) overview next (42)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente