Paper 66

Generated: Sun Jan 16 13:29:19 2005

prev (65) overview next (67)

66 - TitleİNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR / İNTERNET KULLANIMI
AuthorsMEHMET AKSÜT, AKÜ UŞAK EĞİTİM FAKÜLTESİ
GÜLDEN KALAYCI, AKÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ
DERYA BOZKURT, AKÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ
PC MemberNo
Contact personMEHMET AKSÜT, mehmet_aksut__at__mynet.com, 0 542 316 20 31
Main Fields9. Uzaktan ve İnternet Destekli Eğitim
Other Main Fields
Abstract + KeywordsİNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR / İNTERNET KULLANIMI

Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKSÜT*
Gülden KALAYCI**
Derya BOZKURT**


Bu çalışmanın amacı; ortaöğretimdeki İngilizce hazırlık sınıflarında eğitim gören öğrencilerin okul içinde ve dışarıda İngilizce öğrenimleri sırasında bilgisayar / internet kullanıp kullanmadıklarını ve kullanıyorlarsa hangi amaçla kullandıklarını tespit etmektir.

Bu araştırmada betimleme-survey yöntemi kullanılmıştır. Uşak ili ortaöğretim hazırlık sınıfları araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Toplam 942 olan bu evrenden farklı okullardan olmak kaydıyla 239 öğrenci örneklem olarak seçilmiştir.

Araştırma anketinde öğrencilerin bilgisayar / internet kullanıp kullanmadıklarını, bilgisayarı nerede ve hangi amaçla kullandıklarını, amaçlarının İngilizce öğrenmeyi içerip içermediğini, eğitim CD’lerinin ve İngilizce web sayfalarının İngilizce öğrenmelerine katkısı olup olmadığını ve İngilizce öğrenirken bilgisayar / internet kullanımının önemli olup olmadığını ölçmeye yönelik sorular yer almaktadır.

Araştırmanın bulguları; Anadolu Kız Meslek, Anadolu Meslek, Anadolu Öğretmen, Anadolu ve Uşak Liseleri’nde uygulanan anket sonucunda öğrencilerin % 94’ünün bilgisayar kullanmayı bildikleri; %4’ünün bilgisayar kullanma olanağının olmadığı, %96’sının çeşitli yerlerde bilgisayar kullanma fırsatı yakaladıkları; genel olarak eğitim oyun, iletişim ve diğer amaçlarla bilgisayar kullandıkları; %65’inin bilgisayar kullanma amacının İngilizce öğrenmeyi içerdiği tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin %70’inin eğitim CD’lerinin ve web sayfalarının İngilizce öğrenmelerine katkısı olduğunu ve de %95’inin İngilizce öğrenirken bilgisayar / internet kullanımını önemli olduğunu düşündükleri belirlenmiştir.

Bununla birlikte, öğrencilerin yahoo, google, hotmail, msn, vb. web sayfalarını ve Oxford Eğitim CD’si ve English Channel gibi eğitim CD’lerin İngilizce öğrenmek amacıyla kullandıkları tespit edilmiştir. Öğrenciler bilgisayardan; kelime öğrenmek, chat yapmak, ödev hazırlamak, araştırma yapmak, oyun oynamak, alıştırma yapmak, bilgi edinmek, iletişim kurmak, okuma ve dinleme becerilerini geliştirmek amacıyla yaralanabileceklerini belirtmişlerdir.

Araştırma sonucu olarak; ortaöğretim öğrencilerinin bilişim konusunda eğitimine özel ağırlık verilmesi, öğrencilerin bilgisayarı ev ya da internet kafeler yerine okulda kullanmalarına olanak sağlanması ve bilgisayar / internet kullanım sürelerinin artırılması, okullardaki bilgisayar laboratuarlarının yabancı dil öğretiminde yaygın olarak kullanılması, buna bağlı olarak okuma, dinleme ve yazma gibi becerilerin artırılmasına yardımcı olunması, İngilizce öğrenimini kolaylaştırıcı eğitim CD’lerinin ve web sayfalarının artırılması önerilmektedir.
* Afyon Kocatepe Üniversitesi Uşak Eğitim Fakültesi
**A. K. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi
**A. K. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi


RemarksBİLDİRİ METNİ SÜRESİ İÇİNDE GÖNDERİLECEKTİR.
(Önceden kayıt yaptık.Ama bağlantı kurulamadı)

prev (65) overview next (67)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente