Paper 71

Generated: Sun Jan 16 13:29:19 2005

prev (70) overview next (72)

71 - TitleTürkiye'de Tıp Süreli Yayıncılığı ve Bilgi Erşim: ULAKBİM Türk Tıp Veri Tabanı
AuthorsEbru Soyuyüce Aydın, TÜBİTAK-ULAKBİM
PC MemberNo
Contact personEbru Soyuyüce Aydın, ebru__at__ulakbim.gov.tr, 312 2989209
Main Fields19. Medikal Bilişim
Other Main Fields
Abstract + KeywordsAkademik iletişim ve bilgi paylaşımında, bilimsel araştırmaların sonuçlarından oluşturulan yayınlar (makale vb.) büyük önem taşımaktadır. Bilimsel dergilerdeki makalelerin sistematik bir bütünlük içinde sunumu ve elektronik ortamda erişilebilirliği, bilimsel araştırma sonuçlarının yaygın paylaşımı ve değerlendirilmesini mümkün kılmaktadır.
Sağlık bilimi araştırıcıları için süreli yayınlarda yer alan makalelere hızlı erişim önemlidir. Araştırmacılar bu yolla kendi alanlarında yayımlanan yeni yayınlardan hızlı bir şekilde haberdar olabilmektedir. Ancak yayın sayısının fazlalığı, bunların çeşitli erişim uçları ile taranabilmesini mümkün kılan sistemleri gerekli kılmaktadır. Bunların başına veri tabanı uygulamaları gelmektedir.
1993 yılında çalışmalarına başlanılan Türk Tıp Dizini, Türkiye’de yayımlanan Tıp süreli yayınlarının, Türk Tıp Dizini Komisyonunca oluşturulan seçim kriterlerine göre belirlenen dergileri içeren ulusal bir veri tabanı uygulamasıdır. 1993-1997 yıllarında ‘Türk Tıp Dizini’ ismi ile basılı olarak yayımlanan dizin, 1996 yılından itibaren ULAKBİM web sayfası üzerinden veri tabanı formatında özleriyle birlikte taramaya açılmıştır.
Remarks

prev (70) overview next (72)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente