Paper 72

Generated: Sun Jan 16 13:29:19 2005

prev (71) overview next (73)

72 - TitleASP.NET 2.0 Workshop
AuthorsMehmet Nuri ÇANKAYA, Microsoft
PC MemberNo
Contact personMehmet Nuri ÇANKAYA, cankaya__at__msakademik.net, 05327477647
Main Fields11. Yazılım Geliştirme Ortamlari
Other Main Fields
Abstract + Keywordso ASP.NET 2.0 nedir?
o Microsoft'un .NET Vizyonu
o .Net Framework 2.0 ve Common Language Runtime
o ASP.NET Dilleri :
- Visual Basic.NET 2.0
- C# 2.0
o Visual Studio .NET 2005 ile Uygulama Geliştirmek
o ASP.NET 2.0 Master Sayfa Özelliği
o ASP.NET 2.0 Skin ve Tema Özelliği
o ASP.NET 2.0 Sunucu Kontrolleri
o ASP.NET 2.0 Web Formları
o ASP.NET 2.0 Kullanıcı Kontrolleri
o ASP.NET 2.0 Bilgi Denetleme İşlemleri
o Code-Behind Özelliği ve Kullanımı
o ASP.NET 2.0 Kodlarının İçerikten Ayrışması
o Webpart özelliği ile Kişiselleştirme
o ADO.NET 2.0 ile Veriye Erişim
o Gridview Kontrolünün Kullanımı
o Datareader Nesnesinin Kullanımı
o ASP.NET 2.0 ile XML Web Servisleri
o ASP.NET 2.0 ile Web Uygulamaları Geliştirmek
o Global.asax ve Config.Web Kullanımı
o ASP.NET 2.0'da Session ve Application Nesneleri
o ASP.NET 2.0 ve Güvenlik
o ASP.NET 2.0'da Önbellekleme
o .NET Mobil Teknolojiler
- ASP.NET 2.0 Mobil Kontrolleri
- Microsoft Smartphone 2003
- .NET Compact Framework 2.0
Remarks

prev (71) overview next (73)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente