Paper 87

Generated: Sun Jan 16 13:29:19 2005

prev (86) overview next (88)

87 - TitleISDN ve XDSL SİSTEMLERİ
AuthorsSÜLBİYE YAŞAR, KSÜ
CEVDET KOCATEPE, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
BAYRAM GÜNER, KSÜ
PC MemberNo
Contact personSülbiye Yaşar, ajla_yasar__at__yahoo.com, 03442240839
Main Fields4. Araştırma Ağları, 6. Çerceve ve Teknokentler
10. Temel Bilişim Eğitimi
Other Main Fields
Abstract + KeywordsYer, zaman, yaş, amaç, kitle v.s. yönlerden esnek olan, etkileşimli, nitelikli, yaygın, ekonomik ve hızlı iletişim sistemleri milenyum çağında en fazla ihtiyaç duyulan kavramlar olacaktır. Bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için en ekonomik ve en hızlı iletişim teknolojilerine yatırımlar yapılmalıdır.

ISDN ,son kullanıcılar için sayısal hizmetleri ifade etmektedir . ISDN,mevcut telefon şebekesinin sayısallaştırılmasıyla ses, veri , düz metin,grafik , müzik, video ve diğer kaynakların son kullanıcıya mevcut telefon şebekesinden sadece bir terminal aracılığıyla iletilmesini sağlar

ISDN temelde iki farklı arayüz aracılıgıyla sunulur : BRI ve PRI. Bu iki servis bandgenişliği ve fiyatlandırma açısından farklılık gösterir. BRI ve PRI servislerinde B ve D kanalları mevcuttur. B kanallarından veri ,ses ve diğer hizmetler taşınırken , D kanalından kontrol ve sinyalleşme bilgileri taşınır. BRI’da iki B kanalı ve bir D kanalı mevcutken PRI’da amerika için yermiüç B kanalı ve bir D kanalı mevcuttur. BRI servisi ,PRI servisine göre daha ekonomiktir.

ISDN’e göre hız ve performans ölçütleri dikkate alındığında daha üstün bir teknoloji olan DSL bu tür ihtiyaçların karşılanmasında önemli görevler üstlenmektedir. Genel olarak DSL(Digital Subscriber Line); yerel bölgede Telekom Santrali ile kullanıcı arasında telefon için çekili alt yapıda kullanılan, bir çift bakır tel üzerinden, yüksek hızlı veri (data) ve ses (voice) iletişimini aynı anda sağlayabilen, bir veri iletişim teknolojisidir. Genel olarak DSL; bir hattı değil bir modem çiftini temsil etmektedir. DSL; İnternet ya da benzer veri kaynaklarına ulaşıp tek yönde veri aktarımı yapmak isteyen kullanıcılar için oldukça elverişli bir ortam sağlar. 1.5 Mbps’lik upload hızı normal modemle İnternete bağlıyken web sayfalarının indirilme hızını yaklaşık 30 kat daha hızlı bir hale getirmektedir. 640 kbps’lik download hızı ise basit sorgulama bilgilerinin gönderilmesinde ve video konferans sistemlerinde oldukça iyi bir performans sağlamaktadır. İnternete bağlıyken aynı zamanda telefon görüşmesi yapılabilmesi de bir başka avantajıdır.

DSL sistemler çeşitli modülasyon teknikleri kullanarak telefon hattını kanallara ayırır. Bu kanallar sayesinde; mevcut telefon hattı üzerinden aynı anda yüksek hız gerektiren video görüntüleri iletilebilmekte, İnternet bağlantısı sağlanmakta ve telefon görüşmeleri yapılabilmektedir.

*Normal telefon hatları için kullanılan mevcut altyapıyı kullanması, ekstra altyapı yatırımı gerektirmemesi,

*Veri iletiminde yüksek bir hız sağlaması,

*Haberleşme teknolojisinde kullanılan tüm varolan ve yeni çıkabilecek yöntemlerin DSL üzerinde uygulanabilmesi,

*Kullanılan donanımların aynı servisi sağlamada kullanılan donanımlara göre maliyet avantajına sahip olması,

DSL teknolojilerinin en önemli avantajlarını oluşturmaktadır.

DSL’ in çeşitli varyasyonları bulunmakta olup en yaygını ev kullanıcılarına yönelik olan ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)’dir.

Bu çalışmada ISDN ve DSL (Digital Subscruber Line) Dijital Abone Hattı konusunda çalışma yapılarak. DSL teknolojileri ve çeşitleri tanıtılmaya çalışılmış, Bu teknolojisin tek hat üzerinden yüksek bant genişliği sağlayarak, yüksek hızda ses ve görüntü iletimini gerçekleştirerek iletişime sağladığı yenilikler ve avantajlar üzerinde durulmuştur. Ayrıca DSL teknolojisinin çeşitleri karşılaştırmalı olarak incelenmeye çalışılmıştır. Network ortamında bağlantı paylaşımı ve güvenlik konularına açıklık getirilmiştir. Ayrıca DSL teknolojisinin kullanım alanlarından bahsedilerek Türkiye’deki mevcut durum analizi yapılmaya çalışılmıştır.
Remarks

prev (86) overview next (88)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente