Paper 135

Generated: Tue Feb 28 17:21:17 2006

prev (134) overview next (136)

135 - TitleBİLKENT ÜNİVERSİTESİ’NDE SANAL KAMPÜS OLUŞTURMA SÜRECİNDEKİ ÇALIŞMALAR
AuthorsHatice Şengür, Meteksan Sistem ve Bilgisayar
PC MemberNo
Contact personHatice Şengür, hsengur_at_meteksan.com.tr, (312) 2979250
Main Fields6. Üniversite Bilişim Sistemleri
15. E-ogrenme, Uzaktan Eğitim, Internet Destekli Eğitim
Other Main Fields
Abstract + KeywordsGünümüzde, özellikle de dikkatli bir planlamanın ürünü olarak ortaya çıkmışsa, e-öğrenmenin sağlayabileceği yararların kurumlar tarafından gün geçtikçe daha çok farkına varılmaktadır. Bu doğrultuda, gerek kamusal alanda gerekse özel sektörde e-dönüşümü sağlamaya yönelik birçok proje başlatılmış ve e-dönüşümün önemli bir parçasını oluşturan e-öğrenme projeleri de bu projeler arasında yerini almıştır. Sözü geçen kurumlar içinde özellikle üniversiteler, içinde bulunulan çağın gereklerine kolaylıkla uyum sağlayabilen ve o çağa uygun bilgi, beceri ve tecrübelerle donatılmış bireyler yetiştirmeyi amaçlayan yönleriyle yeni bilgi ve iletişim teknolojilerinin uygulanmaya başlanmasında öncü rolü üstlenmişlerdir. Bu bağlamda, Türkiye’de Anadolu Üniversitesi ile başlayan e-öğrenme çalışmaları gittikçe daha çok üniversiteye yayılmış ve belli başlı devlet üniversitesilerinde olduğu kadar özel üniversitelerde de yeni teknolojiler, gerek eğitsel gerekse idarî süreçlerin etkinleştirilmesinde kullanılmaya başlanmıştır. Bu uygulamaların temelinde, hem kampüs içindeki öğrencilere ve eğitmenlere destek vermek hem de Internet-tabanlı öğretim yöntemleri kullanarak farklı yerlerde bulunan potansiyel “uzaktan eğitim” öğrencilerine erişmek amacıyla sanal kampüs sistemlerine yönelik yapılan çalışmalar yatmaktadır. Bu bildiride de Bilkent Üniversite’sinin 2003-2004 Bahar döneminde tek dersin çevrimiçi olarak sunulması ile başlayan Internet-destekli eğitim çalışmalarının günümüze kadar geçirdiği süreçler ve sanal kampüs oluşturulması için yapılmış çalışmalar kapsanacaktır. Genel olarak, Bilkent Üniversitesi için Meteksan Sistem işbirliği ile geliştirilen Öğrenme Yönetim Sistemi’nin kullanılmaya başlandığı günden günümüze kadar olan süreçteki kullanım etkinliği ve kullanım stratejisi, Öğrenme Yönetim Sistemi’nin temel özellikleri, bu süreçte gerek idarî gerekse eğitsel amaçlarla gerçekleştirilen diğer önemli faaliyetler ve sürecin genel değerlendirilmesi ile sonuçlar ve öneriler ele alınacaktır.

anahtar kelimeler: uzaktan eğitim, sanal kampus, e-kampus, dijital üniversite, Internet tabanlı eğitim
Remarks

prev (134) overview next (136)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente