Paper 138

Generated: Tue Feb 28 17:21:17 2006

prev (137) overview next (139)

138 - TitleBÖTE ÖĞRENCİLERİNİN AÇIK KAYNAK KOD VE YAZILIM LİSANSLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
AuthorsCahit CENGİZHAN, Marmara Üniversitesi - Atatürk Eğitim Fakültesi
PC MemberNo
Contact personCahit CENGİZHAN, cahit_at_marmara.edu.tr, 0216 3454705 /227
Main Fields2. Açık Kaynak Kodlu Sistemler
14. Temel Bilişim Eğitimi
Other Main Fields
Abstract + KeywordsAçık kaynak kodlu yazılımlar bütün dünyada hızlı gelişmeler gösterirken, ülkemizdeki üniversitelerde bilgisayar bilimleri alanında öğrenim gören öğrencilerin bu konudaki bilgilerinin oldukça yetersiz düzeyde olduğu görülmektedir. Kullandıkları işletim sistemi, uygulama yazılımları, eğitimini aldıkları programlama dillerine bakıldığında, öğrenimleri süresince kendileri açısından önemli bir sorun olarak görmedikleri lisanslar, mezuniyetleri sonrasında aldıkları zorlu görevleri tamamlamak için önlerine sorun olarak çıkmaktadırlar. Öğrenim süreleri boyunca çeşitli lisanslara sahip yazılımlar kullanmalarına rağmen bu lisansların ne gibi avantaj yada dezavantaj sağladıklarını bilmeden kullanmakta oldukları, dolayısıyla lisans yada yazılım seçmek yerine “seçilmiş” yazılımları dolayısıyla da lisansları kabul ettikleri görülmektedir.
        Bilgisayar ve öğretim teknolojileri bölümlerinde okuyan öğrencilerin açık kaynak kod ve yazılım lisansları hakkındaki bilgilerinin incelenmesi bu araştırmanın temel problemini oluşturmaktadır.
        Araştırma, İstanbul ilindeki BÖTE bölününde öğrenim gören Marmara (74), Boğaziçi (50), Yıldız Teknik (60) Üniversiteleri olmak üzere toplam 184 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu öğrencilerden 49’u %26,6’sı kız; 135’i %73,4’ü erkektir.
        Uygulanan 10 soruluk bilgi testi yanında alınan bağımsız değişkenler ve diğer sorulara bakıldığında; Marmara Üniversitesi dışındaki öğrencilerin konu hakkında yeterli bilgilerinin olmadığı görülmüştür. Lisanslarla ilgili nereden bilgi aldıkları, para ile lisans alıp almadıkları, ücret ödemeden yazılım lisansı alabilecekleri gibi sorular sorulmuş, cevapları frekenas ve karşılaştırma tabloları olarak verilmiştir.
        Araştırma sonucunda öğrencilerin Açık kaynak kodlu yazılımları tanımadıkları, daha önce GPL lisansını duymadıkları, Lisans seçiminin yükleme sırasında F8 tuşu ile yapıldığını sandıkları görülmüştür.
Anahtar Kelime: Açık Kaynak Kod, Yazılım Lisansları, BÖTE, Öğrencilerin Lisans bilgileri
Remarks

prev (137) overview next (139)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente