Paper 31

Generated: Tue Feb 28 17:21:17 2006

prev (30) overview next (32)

31 - TitleORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ ELEKTRONİK TEZ KOLEKSİYONU
AuthorsEbru Gürbüz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi
Emre Hasan Akbayrak, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi
PC MemberNo
Contact personEmre Hasan Akbayrak, akbayrak_at_metu.edu.tr, 3122102798
Main Fields9. Elektronik Kütüphaneler
Other Main Fields
Abstract + KeywordsOrta Doğu Teknik Üniversitesi’nde yapılmakta olan lisnasüstü tezlerin elektronik ortamda erişilebilir olması fikri 2001 yılı sonlarında ortaya atılmış ve 2003 yılına kadar konu ile ilgili inceleme ve araştırmalar sürdürülmüştür. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi, bilimsel araştırma sonuçlarının geniş kullanıcı kitleleri ile paylaşılması ilkesi çerçevesinde, Üniversite bünyesinde üretilen lisansüstü tezlerin elektronik ortamda, ulusal ve uluslararası erişime açmak amacıyla Nisan 2003 tarihinde çalışmalara başlanmıştır. Konu ile ilgili olarak hazırlanan yönerge, 7 Ekim 2003 tarihinde Üniversite Yönetim Kurulu’nca onaylanmıştır. Ekim 2003’ten bu yana lisansüstü öğrencilerinden basılı ile birlikte elektronik formattaki tezleri de alınmakta ve “Elektronik Tez Koleksiyonu” oluşturulmaktadır. Ocak 2006’ya kadar toplam 2.118 adet yüksek lisans ve doktora tezinin basılı ve elektronik kopyaları alınmış ve kullanıma sunulmuştur. ODTÜ, tüm dünyadan üniversitelerin ve kütüphane konsorsiyumlarının elektronik tezlerinin yer aldığı NDLTD’ye (Networked Digital Library of Theses and Dissertations) 1 Mart 2004 tarihinde üye olmuştur. Bu bildiride, ODTÜ Kütüphanesi Elektronik Tez Koleksiyonu çerçevesinde yapılan çalışmalar anlatılacaktır.

Elektronik tez, e-tez
Remarks

prev (30) overview next (32)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente