Paper 47

Generated: Tue Feb 28 17:21:17 2006

prev (46) overview next (48)

47 - TitleKablosuz Reklam Panosu Tasarımı ve Yapımı
AuthorsAbdülkadir Çakır, Süleyman Demirel Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi
Hakan Çalış, Süleyman Demirel Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi
PC MemberNo
Contact personAbdülkadir Çakır, cakir_at_tef.sdu.edu.tr, 0-246-211 14 84
Main Fields23. Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim
27. Otomasyon Sistemleri
Other Main Fields
Abstract + KeywordsÖZET

Bu çalışmada; bilgisayar kontrollü, üzerinde hafıza birimi bulunan bir reklam panosu tasarlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Sistem; kullanıcı ara yüzü, 49 MHz de çalışan alıcı-verici, kontrol devresi ve reklam panosu olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır. Bu sistemin en önemli özelliği, reklam panosu ile bilginin gönderildiği modülün radyo frekans ile kablosuz haberleşmesidir. Reklam panosunun üzerinde bulunan hafıza birimi sayesinde enerji kesintisi olması durumunda dahi reklam metninin sürekliliği sağlanmaktadır. Sistemin bilgisayar kontrollü olması, reklam panosundaki ve hafıza birimindeki reklam metninin değiştirilebilmesine, düzenlenebilmesine ve reklam metninin kayma hızının ayarlanabilmesine imkan vermektedir.

Devrede PIC16F877 mikrodenetleyicisi kullanılmıştır. Kullanıcı ara yüzü Delphi 7.0’da hazırlanmıştır. Bu ara yüz programı ile klavyeden bilgi girişi yapılmakta ve bilgi seri porta gönderilmektedir. Reklam panosu 7 satır 72 sütundan oluşmaktadır. Panoda toplam 504 adet led kullanılmıştır.

ABSTRACT

In thıs study, a computer controlled advertisement panel with memory unit is implemented to movie words in adjustable speed. This Project is composed of five parts namely user interface, transmitter, receiver controlling circuit, display panel. The most important characteristic of this system, which distinguishes it from others, is to provide a communication with radio frequences between advertisement panel and the transmitter, written information is sent to, panel wireless. Thanks to memory unit on the advertisement panel the lasting of advertisement text is provided even if the electricity goes off. In this system, computer controls not only the changing and rearranging of the advertisement text in memory unit but also the adjustment of advertisement text’s speed.

In the circuit to use PIC16F877 is used to send and display the data in a requested speed. There is a written user interface programme in delphi 7.0. This programme provides an information entrance from keyboard and sends it to serial port. The advertisement panel is composed of 7 lines and 72 columns. There are total 504 leds in this panel.

Anahtar Kelimeler: kayan yazı, kablosuz haberleşme, reklam panosu, mikrodenetleyici, seri haberleşme
Remarks

prev (46) overview next (48)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente