Paper 53

Generated: Tue Feb 28 17:21:17 2006

prev (52) overview next (54)

53 - TitleANT SYSTEM ALGORİTMASININ JAVA İLE GÖRSELLEŞTİRİLMESİ
AuthorsAybars UĞUR, Ege Üniversitesi Bilgisayar Müh. Bölümü
Doğan AYDIN, Ege Üni. Bilgisayar Müh. Bölümü
PC MemberNo
Contact personDoğan AYDIN, dogan.aydin_at_ege.edu.tr, 05056910011
Main Fields15. E-ogrenme, Uzaktan Eğitim, Internet Destekli Eğitim
22. Akıllı Sistemler ve Uygulamaları
Other Main FieldsYapay Zeka
Çoklu Etmen Sistemler
Abstract + KeywordsÖZET

Bu çalışmada sürü zekası, karınca kolonisi optimizasyonu ve Ant System algoritması hakkında bilgiler verilmiş, gezgin satıcı probleminin (Traveling Salesman Problem) (TSP) karınca sistemi algoritması ile çözümünü içeren Java uygulaması geliştirilmiştir. İnternet üzerinden erişilen bu program ile kullanıcılar sisteme değişik sayıda şehirler ekleyebilmektedir. Bu sayede sistemin büyüklüğünü ve verilerini değiştirebilmeleri sağlanmıştır. Ayrıca kullanıcılar sistemde kritik görevler alan parametrelerin değerlerini etkileşimli olarak değiştirmekle bu parametrelerin etkilerini kolaylıkla görebilmektedirler. Bununla birlikte çözümün adımları grafiksel olarak da gösterilmektedir. Bunlar sayesinde, bu uygulama ile farklı problem boyutları için görsel olarak problemin çözümleri bulunmakta ve algoritmanın çalışma prensipleri etkileşimli olarak kullanıcılara sunulmaktadır.

ABSTRACT

In this study, information is given about Swarm Intelligence, Ant Colony Optimization and Ant System Algortihm and a Java application that solves The Travelling Salesman Problem with this algorithm is generated. In this application that is accessed on the internet, Users may add various number of cities to the sistem. Thus, it supplies that the sistem size and data can be changed. Furthermore users may easily see the effects of values of parameters, that have critical mission in it, via changing their values interactively. In Addition, solution steps are shown graphically. Thanks to the all, for different size of problem solutions are found visually and working priciples of the algorithm is presented to the users interactively by this application.

Anahtar kelimeler : Sürü Zekası, Karınca Kolonisi Optimizasyonu, ANT System Algoritması, Gezgin Satıcı Problemi (TSP)
Remarks

prev (52) overview next (54)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente