Paper 79

Generated: Tue Feb 28 17:21:17 2006

prev (78) overview next (80)

79 - TitleAçık Erişim ve Kütüphaneler
AuthorsBülent Karasözen, ODTU
Mehmet Emin Küçük, Hacettepe Üniversitesi
Özlem Göktürk Bayram, Ankara Üniversitesi
İlkay Gürbüz Holt, Koç Üniversitesi
PC MemberYes
Contact personBülent Karasözen, bulent_at_metu.edu.tr, 312 2102780
Main Fields9. Elektronik Kütüphaneler
Other Main Fields

Abstract + Keywords
Bülent Karasözen, ODTÜ, Kütüphane Daire Başkanı

Açık Erişimin Küresel Boyutları

Önceleri Amerika?da, doksanlı yılların sonunda basılı dergi fiyatlarının hızlı artışına tepki şeklinde başlıyan açık erişim hareketi, Internetin yaygınlaşması sayesinde küresel boyutlara ulaşmış durumda. Tıp, teknoloji, sanat, temel ve sosyal bilimler alanlarında üretilen tüm bilgilere sınır tanımadan ulaşmayı amaçlıyan açık erişim Amerikan?nın yanı sıra Avrupa, Hindistan, Çin ve Güney Amerika ülkeler de yaygınlaşmakta. Her gün açık erişimli yeni dergilerin yayınlanmaya başladığını, yeni kurumsal arşivler kurulduğunu, çeşitli kamu kuruluşlarından açık erişim destekleyen bildirilerin yayınlandığı haberlerini almaktayız. Bu konuşmada, açık erişimin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından önemi ve gerekliliği üzerinde durulacaktır.

Mehmet Emin Küçük, Hacettepe Üniversitesi, Kütüphanecilik Bölümü

Turkiye'de bilimsel e-dergiler

Bu bildiride bilimsel iletişimin ve bilimsel e-iletişimin kısa bir
tarihçesi verildikten sonra, Türkiye'deki bilimsel elektronik dergilerin profili ortaya konulacaktır. Bildiri kapsamında sosyal ve fen bilimlerin karsılaştırmasi da yapılarak, bilimsel e-dergilerdeki mevcut durumun iyileştirilmesine yonelik oneriler tartışılacaktır.

Özlem (Gökkurt) Bayram; Ankara Üniversitesi, Dil Tarih Coğrafya Fakülesi, Kütüphnaecilik Bölümü

"Türk Kütüphaneciler Derneği Açık Arşiv Girişimi,Açık Arşiv Uygulamalarında Öncü Yaklaşımlara Duyulan Gereksinim"

Bildiride ülkemizde kütüphane merkezli olarak bilgi erişimi ve dağıtımının serbestçe yapılabildiği, bilimsel çalışmaların derlendiği bir arşivin oluşturulmasındaki gerekçelere yer verilecektir. İkinci adımda ise öncelikle halk ve okul kütüphaneleri kullanıcılarının ilgi alanlarına giren çalışmalarının derlenerek serbest ve ücretsiz olarak taranır, erişilebilir ve kullanılabilir kılınması için bir portalın oluşturulması kapsamında yürütülecek projede sivil toplum örgütü olarak Türk Kütüphaneciler Derneği’nin üstlenebileceği roller tartışılacaktır. Çalışmanın sınırlarının özellikle halk ve okul kütüphaneleri ile sınırlandırılmasının temel nedeni ise bu tür kütüphane kullanıcılarının özellikle Türkçe üretilmiş bilgiyi tanıma ve kullanma gereksiniminin karşılanmasında mevcut politikaların yetersiz kalmasıdır

lkay Gürbüz Holt, Koç Üniversitesi, Kütüphanesi

"Açık Arşiv Örneği: E-LIS: E-prints in Library and Information Science"

Hızla yayılan açık erişim hareketlerinin devamı olarak ortaya çıkan açık arşivlerden biri de E-LIS’tir. 2003 yılında kütüphane ve enformasyon bilimi alanındaki dokümanları bir araya getirmek amacı ile kurulan E-LIS, kapsadığı 2700’den fazla doküman ile bu konu alanında en geniş uluslararası e-print açık arşividir. Bu sunumda E-LIS açık arşivinin gelişimi ve özellikleri üzerinde durulacaktır. Açık erişim felsefesini yaymak, tanıtmak ve kullandırmak E-LIS’in daha geniş çerçevedeki amacını oluşturmaktadır. Bunu gerçekleştirmek için öncelikle biz bilgi profesyonelleri kendi alanımızda oluşturulmuş bu açık arşivin çalışmalarını takip etmeli ve bir parçası olmalıyız.
RemarksBu sunumlar panel olarak dusunulmustur.

prev (78) overview next (80)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente