Paper 92

Generated: Tue Feb 28 17:21:17 2006

prev (91) overview next (93)

92 - TitleAÇIK İLKÖĞRETİM OKULUNUN GELECEĞİ
AuthorsAli DÖNGEL, Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü İlköğretim Müfettişi
Zeki KAYA, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Eğitim Bölümü Başkanı
PC MemberNo
Contact personAli DÖNGEL, alidongel_at_gmail.com, 0 505 400 25 63
Main Fields15. E-ogrenme, Uzaktan Eğitim, Internet Destekli Eğitim
Other Main Fields
Abstract + KeywordsÖzet

Bu çalışmanın amacı uzaktan eğitim uygulaması çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından 1997-1998 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmakta olan Açık İlköğretim Okulu çalışmalarının değerlendirilerek genel işleyişin anlaşılmasını sağlamaktır. Araştırmanın verileri nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman analizi ile elde edilmiştir. Bu sürecin tanıtılmasında önemli ölçüde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanmış dokümanlar kullanılmıştır. Açık İlköğretim uygulamasıyla çeşitli nedenlerle eğitimlerini tamamlamayan bireylerin ilköğretim okulu mezunu olmaları için gerekli olanaklar sağlanmaktadır. Konuyla ilgili işleyişin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için sorunların neler olduğu analiz edilerek öneriler getirilmiştir. Açık ilköğretim okulunun geleceği hakkında öngörülerde bulunulmaya çalışılmıştır.

Anahtar sözcükler:Açık ilköğretim okulu, açık ilköğretim süreci, yaşam boyu eğitim.
Remarks

prev (91) overview next (93)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente