Paper 99

Generated: Tue Feb 28 17:21:17 2006

prev (98) overview next (100)

99 - TitleTURİZM ENDÜSTRİSİNDE BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMASINDA İNSAN KAYNAKLARININ YÖNETİMİ
AuthorsYasemin ALKAYA, İşletmeci-Turizmci
PC MemberNo
Contact personYasemin Alkaya, Yaseminalkaya_at_yahoo.com, 123 456 7890
Main Fields
Other Main FieldsTurizm bilgi sistemleri ve insan kaynaklari
Abstract + KeywordsTurizm endüstrisinde bilgi sistemlerinin çalışanlar üzerindeki etkileri insanların özerklik, an­lamlılık, sosyal - psikolojik ve yaptıkları işten sağladıkları doyum ve benzeri özellikleriyle değerlendirilir. Şirket stratejilerinde 1990’ lı yıllarla birlikte küreselleşme, evrenselleşme ve artan rekabet önemli unsurlar olarak gündeme gelmeye başlamıştır. Dünyadaki hızlı gelişmeler iş çevrelerini de hızlı ve sürekli bir değişim içine girmeye zorlamıştır.
Turizm endüstrisinde teknolojinin insan üzerindeki etkilerinin hem olumlu hem de olumsuz yönleri bulunmaktadır. Bu teknolojilerin iş yaşamına girmeleri yepyeni sorun ve ihtiyaçların oluş­ması sonucunu getirir. Bilgi sistemleri tasarlanırken turizmin hizmet sektörü ve insana dayalı bir endüstri olduğu düşünülerek temel insani gereksinmeler göz önünde bu­lundurularak teknoloji kullanımı sağlanmalıdır.
Çalışma da makro düzeyde insan kaynakları yönetimi, uygulama ve stratejilerini Türkiye'deki turizm sektöründe insan kaynakları yönetiminin durumunu değerlendirmek amaçlanmıştır.

ABSTRACT

The effect of information systems on tourism industry are evaluated with the properties of people like self-administration, significance, social-psychological and satisfaction from work. With the 90’s, globalization, universalization and increasing competition are becoming important components in company strategies. The rapid changes in the world, forced the business environments to enter a fast and continuous change.

In the tourism industry, technology has both positive and negative effects on people. The joining of these Technologies to business life brings new problems and needs. In the design of information systems, the use of technology must be enabled by considering basic human requirements and thinking that tourism is a human based industry and it is a service sector. In the study , the purpose was to evaluate the situation of human resources management in the tourism sector of Turkey, the management, application and strategies of human resource in macro level.
Remarks

prev (98) overview next (100)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente