English Version


[AKeDEMIK Bilisim]


AKADEMİK BİLİŞİM'99 - AB'99
18-20 Mart 1999, ODTÜ Ankara

[AB'99 ]

Üniversitelerde bilgi teknolojileri konusunda ilgili grupları biraraya getirerek, bilgi teknolojileri altyapısı, kullanımı, eğitimi ve üretimini tüm boyutlarıyla tanıtmak, tartışmak, tecrübeleri paylaşmak ve ortak politika oluşturmak amaçlarıyla ulusal boyutta bir konferans düzenlenmiştir. Konferansta davetli bildiriler, eğitim seminerleri ve yapılandırılmış çalışma grubu/açık oturum türü etkinlikler yapılacaktır. Konferans ilgili herkese açıktır ve konferansa katılım ücretsizdir.


bullet1.gif (137 bytes) Genel Bilgiler

Çalışma Grupları

bullet1.gif (137 bytes) AB' 99 Konferansı' nın Ana Konuları

bullet1.gif (137 bytes) AB' 99 Konferansı Teknik Eğitim Seminerleri

bullet1.gif (137 bytes) Konferans Programı

bullet1.gif (137 bytes) AB' 99 Konferansı Eş BaşkanlarıYürütme KuruluDanışma Kurulu

bullet1.gif (137 bytes) Konferans Başvuru Formu

bullet1.gif (137 bytes) Konferans Öncesi Kurs Başvuru Formu


Konferans Resimleri
Konferansta dagitilan kitapcik: PDF     |   PS

Genel Bilgiler

          Konferans dili Türkçe'dir. Yurt dışından gelen konuklar İngilizce konuşacaklardır.

Davetli Bildiri : Akademik Bilişim konusunda son gelişmeleri, eğilimleri özetleyecek ve dinleyicilerin ufkunu açacak konuşmalar yapılacaktır.  Bu bildiriler ve sunuş yapacak kişiler şunlardır:
Prof. Martin Groetschel, ZIB, Berlin, "Future of Scholarly Publication and Communication"    Abstract
Powerpoint sunum - html
Colin K. Work, Computing Services, University of Southampton, "Web Management" Abstract
Alik Haik, Sun Microsystems, Israel, " High Performance Computing Architectures"
Ümit Kızıloğlu, ODTÜ, " WEB ile Ders Hazırlama Araçları"
Teknik Eğitim Semineri : Yeni teknolojiler veya çok ihtiyaç duyulan konularda notlarla desteklenen tanıtıcı, pratik yönü olan seminerler,
Çalışma Grubu/Açık Oturum : Karşılaşılan sorunlar, ortak çözüm arayışları, tecrübe paylaşımına yönelik, katılımcıların hazırlıklı olarak geldiği yapılandırılmış ortamlar.

        Tüm bildiriler, ve sahiplerinin izni varsa eğitim seminerleri notları, elektronik ortamda sunulacaktır.      home.gif (190 bytes)


Yazışma Adresi:
AB'99
ODTÜ Rektör Yardımcılığı Ofisi
İnönü Bulvarı, 0653, Ankara
          Iletişim: Çiğdem Gencel
Tel: (312) 210 3746
Faks: (312) 210 3745
E-posta: bilgi@ab.org.tr

Destekleyen Kuruluşlar:

yok.gif (1663 bytes)

tbt.gif (2503 bytes)

cpqlogo.gif (1157 bytes) sunlogo.gif (2662 bytes)
YÖK TÜBİTAK

Konferansın Ana Konuları

Bilişim Eğitimi
Elektronik Kütüphaneler
Eğitimde Bilişim Teknolojileri
Üniversitelerde Bilişim Teknolojileri Altyapısı
Araştırmada Bilişim
Ulusal ve Kurumsal Ağ Yapıları
Kampüs Bilgisayar Ağları
Yüksek Başarımlı Hesaplama
Medikal Bilişim
Üniversite Yönetimi için Bilişim Sistemleri

    home.gif (190 bytes)


Teknik Eğitim Seminerleri

AB'99 Teknik Eğitim Seminerleri     Konferans Öncesi Linux Eğitim Semineri

Marc / Mentat Eğitimi            ANSYS Eğitimi

    home.gif (190 bytes)


Konferans Eş Başkanları

M. U. Çağlayan, Boğazici Ü. T. Gürkan, ODTÜ

    home.gif (190 bytes)


Yürütme Kurulu

H. Akan, Ankara Ü. M. Akgül, Bilkent Ü.
E. Arkun, Bilkent Ü. Z. Aşık, ODTÜ.
A. Baykal, Dicle Ü. N. Dalfes, İTÜ
E. Derman, Ankara Ü. O. Gökçol, İstanbul Ü.
B. Karasözen, ODTÜ M. Kitapçı, Gazi Ü.
Y. Özden, ODTÜ A. Özgit, ODTÜ
A. Şimşek, Koç Ü. H. Soncul, Gazi Ü.
E. Tekman, Ulakbim A. Varol, Fırat Ü.
N.Yalabık, ODTÜ  

home.gif (190 bytes)


Danışma Kurulu

A. Altun ODTÜ I. Aybay, DAÜ
S. Aytaç, İYTE N. Adar, Osmangazi Ü.
T. Aktug, DEU D. Atılgan, Ankara Ü.
M. Baray, Bilkent Ü. N. Baştürk, YÖK
S. Baydere, Yeditepe Ü. S. Berköz, MSÜ
A. Besim, Hacettepe Ü. M. Beyazova, Gazi Ü.
M. Demiralp, ITU C. Ersoy, Boğaziçi Ü.
E. Gül, Marmara Ü. A. Güneş, Anadolu Ü.
M. Hayran, Omega M. Karaşahin, SDÜ
S. Kemahlı, Ankara Ü. F. Konar, Sakarya Ü.
S. Kuru, Boğaziçi Ü. O. Manas, BT/Haber
S. Neftçi, Muğla Ü. O. Özcan YTÜ
N. Özguven, Tubitak E. Özkarahan, Dokuz Eylül Ü.
A. Öztürk, Ege Ü. R. Yazıcı, KTÜ
O. Saka, Akdeniz Ü. A. Saatçi, Hacettepe Ü.
C. Saraç, Hacettepe Ü. İ. Sayek, ATO - Hacettepe Ü.
O. Söylemezoğlu, Gazi Ü. Y. Tonta, Hacettepe Ü.
İ. Tosun, YÖK M. Türksever, Ege Ü.
U. Yarımağan, Hacettepe Ü. F. Y. Vural, ODTÜ

home.gif (190 bytes)


15/1/99'den beri bu sayfayı ziyaret eden sayısı