Paper 41

Generated: Tue Feb 17 20:10:05 2004

prev (40) overview next (42)

41 - TitleTİCARİ OLMAYAN AKADEMİK AMAÇLI İNTERNET BİLGİ KAYNAKLARI, ÖNEMİ ve BAZI ÖRNEKLER
AuthorsGoksel Armagan, Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü
PC MemberNo
Contact personGoksel Armagan, garmagan__at__adu.edu.tr, (256)7727024/126
Main Fields4. Elektronik Kütüphaneler
Other Main Fields
Abstract + KeywordsOZET
Günümüzde bilginin önemi herkes tarafından kabul görmektedir. Teknolojideki gelişmeler, özellikle internetin gelişimi, bilginin üretilmesinde ve yayımlanmasında kolaylıklar sağlamıştır. Fakat bu durum aranılan bilgiye ulaşmada bazı zorlukları da beraberinde getirmiştir. Bu zorluklardan en çok etkilenenler ise daha çok akademisyenler olmaktadır. Oldukça iyi bir biçimde organize olmuş ve ticari amaç güden bir çok kuruluş özellikle üniversite kütüphanelerine, dolayısıyla akademisyenlere, hizmet vermektedir. Bununla birlikte ticari kaygı taşımadan, sadece bireysel ya da grup çalışmasıyla yürütülmekte olan bazı internet kaynakları da bulunmaktadır. Bu çalışmada ekonomi ve tarım alanlarında faaliyet gösteren bazı kaynakların tanıtılması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Elektronik Bilgi Yönetimi, E-kütüphanecilik

NON-COMMERCIAL ACADEMIC ORIENTED INTERNET INFORMATION SITES, THEIR IMPORTANCE, AND SOME EXAMPLES
ABSTRACT
Nowadays, the importance of the information is shared widespread. Developments in technology, especially internet, have facilitated the production and extension of information. However, that situation has caused some difficulties in reaching the information intended. Academcians are the ones who are affected by these difficulties. Many well organized commercial organizations serve the university libraries and academicians. In addition, there are some internet resources that are operated with individual or group work serving without the commercial purposes. This study aims at presenting some resources serving in the area of economics and agriculture.
Key Words: Electronic Information Management, E-Library
Remarks

prev (40) overview next (42)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente