Paper 139

Generated: Sun Jan 16 13:29:19 2005

prev (138) overview next (140)

139 - TitleTAM ÖĞRENME STRETEJİSİ’NİN ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA-2
AuthorsŞemsettin KOÇAK, Ç.Ü. İlahiyat FAKÜLTESİ
Emrah YENİLMEZ, Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama Araştırma Merkezi
PC MemberNo
Contact personŞemsettin KOÇAK, skocak__at__cu.edu.tr, 0322-3386084-2753
Main Fields9. Uzaktan ve İnternet Destekli Eğitim
12. Üniversite Bilişim Sistemleri
Other Main Fields
Abstract + KeywordsUzaktan öğrenim sistemlerinin gelişmesi ile birlikte uzaktan eğitim ve öğretimde kullanılan platformlar da gelişimini sürdürmektedir. Bu sistemlerle birlikte çalışan sınav ve değerlendirme sistemleri de kendilerini sürekli olarak yenilemektedir. Farklı sınav ve değerlendirme sistemleri kullanılarak öğrenciler sınava tabi tutulmakta, değerlendirilmektedir. Bu tür sınav ve değerlendirme sistemlerde özellikle “dönüt” ve düzeltme işlemleri büyük önem taşımaktadır.
Çalışmada öğrencilerin derse ait her bir üniteyi %70 veya üzerinde öğrenebilmesi esasına dayanan “Tam Öğrenme Stratejisi” kullanılmıştır. ‘Dönüt’ ve ‘düzeltme’nin öğrenme üzerindeki etkililiği araştırılmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Sınav ve istatistiksel işlemler için, Çukurova Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi tarafından geliştirilmiş olan Çevrim-İçi Sınav ve Ölçme-Değerlendirme Sistemi (OLEX) kullanılmıştır. YÖK’ün hazırlamış olduğu İlahiyat Fakülteleri Ders Tanımları esas alınarak, Eğitim Bilimlerine Giriş dersi üzerinde çalışılmıştır. Derse ait ön testler yapılmış ve çalışma sonunda ise son testler yapılarak karşılaştırılmış. Çalışma sonunda ise Son teste ait verilerin önemli olduğu görülmüştür.
Remarks

prev (138) overview next (140)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente