Paper 33

Generated: Tue Feb 28 17:21:17 2006

prev (32) overview next (34)

33 - TitleÜNİVERSİTEDE YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE İNTERNET KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
AuthorsMEHMET AKSÜT, AKÜ UŞAK EĞİTİM FAKÜLTESİ
NİHAT ÇAKIN, UŞAK MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
VELİ ÇINAR, AKÜ UŞAK EĞİTİM FAKÜLTESİ
GÜLAY ERKAN, AKÜ UŞAK EĞİTİM FAKÜLTESİ
PC MemberNo
Contact personMehmet AKSÜT, mehmet_aksut_at_mynet.com , 05423162031
Main Fields15. E-ogrenme, Uzaktan Eğitim, Internet Destekli Eğitim
Other Main Fields
Abstract + Keywords
ÜNİVERSİTEDE YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE İNTERNET KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ


Mehmet AKSÜT                 Nihat ÇAKIN                 Veli ÇINAR                 Gülay ERKAN
AKÜ                                 MEM                         AKÜ                         AKÜ
Eğt.Bil.Böl.                          Bilim Uzmanı                 Türkçe Eğt. Böl.                 Türkçe Eğt.Böl.
Mehmet_aksut_at_mynet.com         ncakin_at_hotmail.com         velicinar84_at_mynet.com gulay.erkan85_at_mynet.com


ÖZET

Ülkemizde yabancı dil öğretiminin, yıllardır gösterilen çabalara rağmen çözüme ulaştığı söylenemez. Üniversiteyi kazanan öğrenciler, genellikle kendilerinden beklenen düzeyde yabancı dili öğrenmiş olarak gelmemektedirler. Bu öğrenciler birçok üniversitede yabancı dil dersi için muafiyet sınavına alınmaktadır. İstekli olan öğrencilerin girdikleri bu sınavda, başarılı olanlar yabancı dil dersinden muaf tutulmaktadırlar. Diğer öğrenciler ise ya yüz yüze eğitim almakta ya da açık öğretim statüsünde sınava girmektedirler. Mevcut uygulamaların dışında internet ortamında yabancı dil öğretiminin gerçekleştirilmesi de olasıdır.

Bu çalışmanın amacı; Üniversite öğrencilerinin internet ortamında yabancı dil öğretiminin yapılmasına ilişkin görüşlerinin tespit edilmesidir. Araştırmada betimleme (survey) yöntemi kullanılmıştır. Bu araştırmanın çalışma evrenini Uşak Eğitim Fakültesi öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklem ise tabaklandırılmış seçimle oluşturulmuştur.

Katılımcılara 24 soruluk bir anket uygulanmıştır; bu ankette kişisel bilgiler, yabancı dil seviyeleri, bilgisayar ve interneti kullanma düzeylerine ilişkin sorular yer almıştır.

Katılımcıların bilgisayarı kullanma seviyelerinin orta, İngilizce seviyelerinin düşük olduğu, daha çok internetcafe de bilgisayar kullandıkları, haftada ortalama 3 saat internetten yararlandıkları, daha çok ödev yapma amacıyla ödev sitelerine girdikleri tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcıların %75’ i yabancı dil öğretiminde yararlanılan web sitelerini tanımadıklarını buna karşın yabancı dil öğretimini gerekli gördüklerini, yüz yüze eğitimin yararlı olacağını belirtmiştir. Öğreticilerinin İngilizce öğretiminde yetersiz olduğu ve kişisel gelişimleri için yabancı dil öğrenmek istediklerini belirtmişlerdir.

Araştırma sonucunda internet üzerinden yabancı dil öğretimi konusunda kararsız kaldıkları ve daha çok öğretmen ve kitap üzerinde yoğunlaştıkları tespit edilmiştir.

Üniversite öğrencilerinin internet üzerinden yabancı dil öğretimi ile ilgili tanıtıcı çalışmalara ağırlık verilmesi önerilmektedir.

Anahtar kavramlar: Yabancı dil, internet, e-öğrenme, bilişim.
Remarks

prev (32) overview next (34)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente