AKADEMİK BİLİŞİM 2013
23-25 Ocak 2013
Akdeniz Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Antalya

Üniversitelerde bilgi teknolojileri konusunda ilgili grupları biraraya getirerek, bilgi teknolojileri altyapısı, kullanımı, eğitimi ve üretimini tüm boyutlarıyla tanıtmak, tartışmak, tecrübeleri paylaşmak, ve ortak politika oluşturmak amaçlarıyla ulusal boyutta Akademik Bilişim 2013 konferansı düzenlenmiştir. Konferansta davetli bildiriler, eğitim seminerleri ve yapılandırılmış çalışma grubu/açık oturum türü etkinlikler yapılacaktır. Konferans ilgili herkese açıktır; ve bu konularda katkı bekliyoruz.
Aktif katılım çağrısı : html | pdf | Konferansın Ana konuları
Son öneri gönderme Tarihi: 10 Aralık 2012
Öneri gönderecekler için bilgi notu "Yazarlar İçin"| Örnek Bildiri: odt | doc | pdf
Bildiri/Çalışma Grubu/Eğitim önerme: openconf.ab.org.tr

Konferans Öncesi Kurslar: 19-22 Ocak 2013 -
Genel Bilgi | Kurs Duyurusu (pdf)
Kurslar: PostgreSQL | Python | Sanallaştırma | Güvenlik | Android | Eposta Sistemi | Bilimsel Hesaplama afis | Yazılım Üretimi için Özgür Araçlar | PHP'ye Giriş | Linux'a Giriş | Clojure: Dinamik ve Concurrent Lisp | LibreOfis/OpenOfis | Ağ Yönetimine Giriş | Merkezi Sistem Yönetimi
Kayıtlar http://ab2013.akdeniz.edu.tr/ adresindedir.


Konferans içi Seminerler | LKD seminerleri | Panel/Forum/Çalıştaylar

Kabul Edilen Bildiriler | Poster Bildiriler | Çerçeve Program | Ayrıntı Program: html | pdf | ods | xlsx | Oturum Başkanları | Yerleşke Krokisi | Program Kapak
Açılış Konuşması: html | pdf | odt | doc
Bildiriler | Sunumlar
Bildiriler Kitabı Tek tek bildiriler ve 2 cilt olarakYerel Organizasyon, konaklama, ulaşım, turlar:
ab2013.akdeniz.edu.tr

Konfereansa Kayıt: ab2013.akdeniz.edu.tr


Iletisim: bilg...@ab.org.tr