Akademik Bilisim Konferansi 2013

 


Kabul Edilen Bildiriler

ID

Başlık

Bağlantılı Kişi

Dosya

1

Java EE ve Kurumsal Mimariler

Melih Sakarya

2

JSF 2.0 ve Zengin Web Uygulamalari

Melih Sakarya

6

Uygur Tümcesinin Bilgisayar ile Çözümlenmesi

Murat Orhun

 86.39 KB

7

Kredi Kartı Başvurularının Değerlendirilmesi için Uzman Sistem Gerçekleştirimi

Canan Girgin
Banu Diri

 139 KB

8

Web Tabanlı Bilgi İşleme ve Uygulamaları

Mehmet Karakoç

 208.48 KB

9

Alman Korsan Partisi Bilişim ve İnternet Temelli Hürriyeti Savunan Yeni Siyasi Oluşum

Ahmet Salih İkiz

 228 KB

11

Sanal Öğrenme Çevrelerinin Etkinliği: Bir Yeniden Gözden Geçirilme

Esra KÖYLÜOĞLU

13

Fatih Projesi ve Bilgisayar Okuryazarlığı

Serkan DİNÇER
Ozan ŞENKAL
M. Emre SEZGİN

 88.5 KB

15

Bulut Bilişimin Bireysel Kullanımı İçin Örnek Bir Uygulama

Hasan Armutlu
Muammer Akçay

 112.5 KB

18

Kontrol Alan Ağı ve Tıbbi Cihaz Uygulamaları

Gül Fatma TÜRKER
Akif KUTLU

 49.8 KB

20

Sınıf Öğretmen Adaylarının Bilişime Bakışı

MEHMET AKSÜT
AHMET ALPEREN KEYVANOĞLU
ÇİĞDEM BALIKÇI

 208.67 KB

23

Zihinsel Engelli Çocuklara Web üzerinden Matematik Dersi

Can Tezcan
Özlem Uçar

 327.28 KB

24

Kabartma Alfabesi için Bilgisayarlı Bir Eğitim Setinin Tasarımı ve Uygulaması

Güven ÇENTİK
Özlem UÇAR
Erdem UÇAR

 458.7 KB

27

E-Ticaret ve Sosyal Medya Girişimcilik ,Yeni Trendler

Serkan HACIOMEROGLU

 16.04 KB

28

Uzaktan Eğitim Sistemi İle Zihinsel Engelli Çocuklara Sosyal Beceri Öğretimi

Özlem YALÇINKAYA
Erdem UÇAR
Özlem UÇAR

 342.06 KB

29

Siber Akran Zorbalığı Üzerine Bir Araştırma: İstanbul Örneklemi

Seda Gökçe Turan

 255.34 KB

30

Teknolojik Determinizm Bağlamında Bilgi Toplumu Strateji Belgesinin İncelenmesi

Serhat Çoban

 69.64 KB

31

İnşaat sanayisinde Erp kullanıma yönelik vaka çalışması

Dr.Arzu Baloglu

 521.19 KB

32

Türk Bankacılık Sektöründe Mobil İmza

Fırat YÜCEL
Hakan ÇETİN

 293.34 KB

33

Anahtarlama Cihazları ile Laboratuvarların Internet Bağlantısının Etkin Kullanımı

Fatih Ertam
Haluk Dilmen

 95.31 KB

34

Çiftlik Hayvanlarında Süt İçirme Programı

Mustafa BOĞA
Kerim Kürşat ÇEVİK

 126.31 KB

35

Yazılım Testinde Sonlu Durum Otomatlarının Kullanılması

Zeynep Altan

 254.17 KB

36

Keçilerde Sürü Kontrol Programı

Mustafa Boğa
Emre Yavuzer

 206.46 KB

37

F. Ü. Akademik Personel Otomasyonu

Haluk Dilmen
Yunus Santur

 277.5 KB

38

Simülasyona Dayalı Ağ Temelleri Dersi Eğitimi

Mustafa Sayar

 883 KB

39

Fırat Üniversitesi Enstitü Otomasyonu

Yunus Santur
Fatih Ertam

 276.97 KB

40

Biyometrik Tabanlı E-Seçim Sistemi

Metin Bilgin

 977 KB

41

Enerji Sistemlerinde Arı Kolonisi Algoritması ile Yük Akışı Optimizasyonu

Nihat Pamuk

 538 KB

42

Ayrık Dalgacık Dönüşümü Kullanarak Aritmilere Ait Özniteliklerin Çıkarılması

Ziynet Yılmaz
Mehmet Recep Bozkurt

 674.22 KB

44

Çevresel Zekâ ve Algılama Destekli Akıllı Ev

Halil Ertan
Hande Alemdar
Özlem Durmaz İncel
Cem Ersoy

 589.88 KB

45

Veri Merkezi Tasarımı

Hüseyin Taner Gökmen
Ecir Uğur Küçüksille

 968 KB

46

Enerji İletim Hatlarının Optimal Güzergah Seçiminde CBS Kullanımı

Nihat Pamuk

 1.21 MB

47

Açıklayıcı Bibliyografi Kütüphanesi Uygulaması

Şeyhmus Aydoğdu

 159.01 KB

48

Yazılım Mühendisliği Proje Derslerine Endüstriyel Yaklaşım

Zeynep Altan

 85.52 KB

49

Güvenli Bir Toplumun İçin Son Kullanıcı Siber Güvenliği

Önder Şahinaslan
Ender Şahinaslan
Emin Borandağ
A.Mutalip Şahinaslan

 59.96 KB

50

Akademik Elektronik Kitap Yayıncılığı

Rifat ÇÖLKESEN
Olcay KAYA

51

İmece e-Kitap Sistemi Projesi

Rifat ÇÖLKESEN
Batuhan AVCI

52

Dijital Ayrılık Probleminin Çözümünde Uydu Tabanlı Birleşik Ağ Uygulamaları

Erdem Demircioğlu
Murat H. Sazlı
Taha İmeci
Erol Şanlı

 287.4 KB

53

Android Uygulaması ile Active Directory Kullanıcı Hesabı Yönetimi

Caner KARA

 440.5 KB

55

Türkiye?de Wi-Max Kullanımının Değerlendirilmesi

Hüseyin AKMAN
Gül Fatma TÜRKER
Hatice AKMAN

 831.81 KB

56

Görme Engelliler için Kullanılabilirlik ve Erişilebilirlik Açısından Haber Siteleri Analizi

Zeki Gülen

 260.85 KB

58

Etkileşimli E-kitapların Tasarım Aşamalarının Karşılaştırmalı İncelenmesi

Arif Daş
Gürkan Yıldırım
Mehmet Cem Bölen
Orhan Çeliker

 635.32 KB

59

Steganografi

Metin Bilgin

 401.5 KB

60

Siber Saldırıların Kritik Altyapılar Üzerindeki Etkileri

Dr.Ender Şahinaslan
Önder Şahinaslan
Selçuk Selimli

 158.41 KB

61

Dijital pazarlamada marka yönetimi ve sosyal medyanın etkileri

Muhammet Altındal

 97.5 KB

62

Nazilli İhracatçı Şirketlerin Weblerinin Değerlendirilmesi

MEHMET AKSÜT
TUĞBA EMEK

 167.92 KB

63

"ImageJ" Yazılımı Kullanarak Morfolojik Görüntülerin Tanımlanması

Mehmet Bayırlı

 846 KB

64

HTML5'in Sunduğu Yenilikler ve Bir Örnek Uygulama

Rafet Durgut
Abdülkadir Çakır

 1.78 MB

66

Yeşil Hücresel Ağlara Hızlı Bir Bakış: Baz İstasyonlarının Enerji Tasarrufundaki Önemi

M. Aykut Yigitel
Ozlem Durmaz Incel
Cem Ersoy

 1.76 MB

67

Çeviri Yazılımlarında Sözcüklerin Bağlam İçindeki Anlamını Algılamaya Yönelik Bir Öneri

GÖKHAN SİLAHTAROĞLU
Fırat Demircan

 112.43 KB

68

Bluetooth Tabanlı Çok Amaçlı Güvenlik Sistemi Tasarım ve Gerçeklemesi

Abdullah Çavuşoğlu
Mehmet Tümay

 346 KB

69

Web Servis Aracılığıyla Android Cihazlardan Sıcaklık Kontrolü

Yalçın ALBAYRAK
Abdülkadir KOÇER
Serkan USLU

 430.98 KB

70

Otomotiv Endüstrisi İçin Bir Video Portal Sistemi

Ferda Sevim
Ediz Şaykol

 821 KB

71

TS 13298 Standardı Işığında Elektronik Belge Yönetim Sistemleri

Mustafa YILMAZ

 340.27 KB

72

Türkiye?de Çiftçilerin Bilişim Teknolojilerini Kullanımı ve Getirdikleri

Tülin Akın
Coşkun Yıldırım

 674.34 KB

73

Bilişim Suçlarıyla Mücadelede Üniversite ve Emniyet İşbirliği: Bir Eğitim Süreci

Utku Köse
Durmuş Koç

 77 KB

74

Akıllı Telefon Kullanımını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma

SERKAN ADA
HASAN SADIK TATLI

 148.5 KB

75

Hosting Otomasyon Sistemleri

İ. Bahattin Vidinli

 430.31 KB

76

Siber Savaşlar ve Bilişim Güvenliği Standardları

Mariye Umay Akkaya

 912.32 KB

77

Yazılım Projelerinde Büyüklük Tahmini

Emin BORANDAĞ
Fatih YÜCALAR
Önder ŞAHİNASLAN

 686.36 KB

78

Change.org: Katılımcı demokrasi ve aktivizm

Serdar Paktin

 224.48 KB

79

AdaMerOs : Türkiye Kelebek Biyoçeşitliliği Bilgi Sistemi

Zeynel Cebeci
H. Durdu Çoban

 1.9 MB

80

Microsoft Kinect ile Örnek bir Uygulama: Piyano

Ahmet Ali Süzen
Kubilay Taşdelen

 311.68 KB

81

Eğitim Semineri: Kişisel Araştırma Ortamları

Mehmet Emin Mutlu

 362.92 KB

82

Akademik Özgeçmiş Tabanlı Fakülte Bilgi Sistemi

Oğuzhan Menemencioğlu
Emrullah Sonuç
İsmail Rakıp Karaş
İlhami Muharrem Orak

 608.68 KB

83

Kitle Kaynaklı ve Katılımcılı Algılama Konularına Genel Bakış ve Açık Noktalar

Bilgin Koşucu
Özlem Durmaz İncel
Cem Ersoy

 597.94 KB

85

VHDL Kullanarak FPGA ile Yüksek Kapasiteli Tam Çıkarıcı Devre Tasarımı

Kenan Baysal
Deniz Taşkın
Eser Sert
Nurşen Topçubaşı

 283.5 KB

86

Çevrimiçi Etik Dışı Davranışlarının Belirlenmesi İçin Bir Ölçek Uyarlama Çalışması

Zülfü Genç
Habibe Kazez
Ayca Fidan

 96 KB

87

Uzaktan Eğitimde İçerik Geliştirme İçin Açık Kaynak Yazılımların Kullanımı

Fevzi Daş
Sedat Ersöz

 505.5 KB

88

Anlambilimsel internet

Yunus Durmuş
Ertan Onur

 379.98 KB

89

Renk Kanallarını Farklı Şekilde Kodlayarak Sıkıştırma Oranını Arttırma

Emir Öztürk
Altan Mesut

 273.5 KB

90

Çağrı Merkezi Bekleme Süresinin Azaltılması: Akıllı Dış Arama Uygulaması

Murat Sayın

 263.6 KB

91

Araç Destek Sistemleri İçin Kuş Bakışı Görüntü Dönüşümü

Turgut Doğan
Eser Sert
Deniz Taşkın

 1.93 MB

92

VERİ KAYBI ÖNLEME SİSTEMLERİ

Mehmet Düzgün Koçaslan
Cem Kayacı
Sertaç Öktem

 171.23 KB

93

Sensör Kullanarak Servis Araçlarında Doluluğun Uzaktan İzlenmesi

Emre Okumuş
Yusuf Furkan Mutlu
Şenol Zafer Erdoğan
Fatih Yücalar

 181.62 KB

94

Bilgi İşlem için Etkin Bir Arıza Kayıt Sistemi Önerisi

Orhun UZUNŞİMŞEK
Oğuzhan İLHAN
Fatih YÜCALAR
Şenol Zafer ERDOĞAN

 1.31 MB

95

Fatih Projesi Kapsamında Hazırlanacak Elektronik İçeriklerin Temel Gereklilikleri

Devkan Kaleci

96

Üniversite Yönetim Süreçlerinde Wikilerin Kullanımı: AGÜ Uygulaması Örneği

Mustafa Öz
Melih Rüştü Çalıkoğlu
Hacı Oğuz

 401.77 KB

97

Görevdeş Sistemlerde Enerji Verimliliği

Sena Efsun Cebeci
Tuğba Koç
Öznur Özkasap

 163.5 KB

98

Eylem Tanıma ile Şehir Dinamiklerini Elde Etmek

Edip Toplan
Yunus Emre Üstev
Özlem Durmaz İncel
Cem Ersoy

 405.6 KB

99

Üniversite Kütüphanelerinde Sosyal Medya Deneyimi: Koç ve İYTE Örnekleri

Mesra Şendir
Gültekin Gürdal

100

Açık Ders Malzemelerinde Bir Yol Ayrımında Mıyız?

Orçun Madran

 50.48 KB

101

Görüntülü İletişim ? Video Konferans Teknolojilerinin Kullanım Alanları

Bilgin Yazar

 367.95 KB

102

Çok-etmenli Sistemlerde İletişim

Akın Günay

 52.25 KB

103

Enzim Agregat Sistemlerinde Kinetik Parametrelerin Optimizasyonu

Oğuz Akpolat
Fatma Ayhan
Gülçin Özevci
Hakan Ayhan

 221.64 KB

104

Döküman yönetimi için veri tabanı ve web sitesi tasarımı

Hakan KÖR

 432 KB

105

Erişim, Güvenlik ve Gizlilik Boyutunda Ortaokul Öğrencilerinin Facebook Kullanımı

Hasibe Sel

 223.89 KB

106

Örgün Eğitimde Verimliliğin Uzaktan Eğitim İle Artırılması

Kadir HALTAŞ
Ekrem Eşref KILINÇ
Hasan YAVUZER
Harun Reşit YAZAR
İ.Akın ÖZEN

 583.76 KB

107

Kobiler için Bilişim Destek Paket Programı Tasarımı

Nurdoğan AYDOĞDU
Emre Yalçın
Gökhan Tatar
Uğur Bozkurt

 148.3 KB

108

Kablosuz Ağlarında Gelişmeler: IEEE 802.11ac ile Yeni Nesil Gigabit Wi-Fi

Hakkı Soy
Özgür Özdemir
Mehmet Bayrak

 923 KB

109

Android Destekli Bir Restoran Bilgi Sistemi: POSA

Betül Altıok
Eray Dikbayır
Seyyit Melih Toksarı
Özgür Sakızlı
İlker Korkmaz

 603 KB

110

Haritanızı özgür kılın: OpenStreetMap

Onur Onur Güngör

 210.73 KB

111

Kurumsal Talep Yönetim Sistemi : İstemci Uygulaması

Ömer Kuşcu
Hilmi Arık
Halit Çetiner

 1 MB

112

Görme Engelliler için Servis Platformu

Sibel Buket Teker
Hayrunnisa Pektaş
Oruç Raif Önvural
Erdal Güvenoğlu

 1.3 MB

113

Parmak İzi Kullanarak Görüntü Şifreleme

Nazlı Akın
Büşra Takmaz
Erdal Güvenoğlu

 927.06 KB

114

Eğitim Ortamlarında Arttırılmış Gerçeklik Uygulamaları

H.Hakan Çetinkaya
Muammer Akçay

 425.94 KB

115

Medikal Görüntülerde Doktor-Hasta Bilgi Gizliliğinin Sağlanması

Vedat Bayraklı
Erdal Güvenoğlu

 373.91 KB

116

Dokunmatik Ekranda Menü Tasarımı

Doç. Dr. Abdülkadir ÇAKIR
Fevzi Tuncay Akbulut
Volkan ALTINTAŞ

 339.75 KB

117

Kurumsal Mobil Haberleşme Sistemi

Halit Çetiner
Ömer Kuşcu
Fatih Uysal

 399.66 KB

118

Pratik İçerik Geliştirme Teknolojilerinin Uzaktan Eğitimdeki Önemi

Bilgin Yazar
Meral Çiçek

 1013.37 KB

119

?E-Üniversite?ye Yolculuk

Zümrüt Ecevit Satı
Elif Kartal Karataş
Zeki Özen
Fatma Önay Koçoğlu
Çiğdem Erol

 109.5 KB

120

Rakam Tanıma için KNN ve LDA Algoritmalarının Karşılaştırılması

Halit Çetiner
Ömer Kuşcu

 455.05 KB

121

OpenGate Captive Portal İçin Kullanıcı Dostu Bir Uygulama Yazılımı

Ramazan Özgür DOĞAN
Hayati TÜRE

 266.11 KB

122

Kazık Temellerin Bilgisayar Destekli Analizi

Devrim Alkaya
Burak Yeşil

 1.07 MB

123

Çukurova Üniversitesi Temel Bilgi Teknolojileri Muafiyet Sınavı Üzerine Bir Çalışma

Murat KARA
Şemseddin KOÇAK
Esin ÜNAL
Erkan KAYNAK
Yoldaş ERDOĞAN
Emrah YENİLMEZ
Sırrı KÜÇÜKARSLAN

 1.93 MB

125

Etkileşimli E-Kitap: Dünü, Bugünü ve Yarını

Aras Bozkurt
Müjgan Bozkaya

 797.08 KB

126

Mega Üniversitelerde Öğrenci Destek Hizmetleri

Aras Bozkurt

 52.08 KB

128

Gazetelerde Artırılmış Gerçeklik ve QR Kod Uygulamaları ve Etkileri

Ali ÖZCAN

 445.05 KB

129

Kurumsal Yapılarda Bilişim Güvenliği, TEMPEST Problemi.

Hamdi ALTINER
Aykut SEVİM
Mehmet ŞAM
Serkan ÜNEK

 1.05 MB

130

Atılım Üniversitesi Mobil Eğitime Geçiş İçin Yol Haritası

Orçun Madran
Özalp Tozan
Hasan Akay

 58.51 KB

132

Bulut Hesaplama Güvenliği: Genel Bir Bakış

İlker Korkmaz
Fatih Tekbacak

 302.5 KB

133

Hacimsel Moleküler Modellemede Kütle-yay Sisteminin Kullanımı

Rıdvan YAYLA
Alpaslan DUYSAK

 229.42 KB

134

Android Cihazlarda Konum Tespiti ve Aktarılması

Mehmet Ali Şimşek
Talha Erdemli
Kubilay Taşdelen

 368.14 KB

136

Bilgi Toplumunun Oluşturulmasında Gerekli Unsurların Yaratılması ve Yönetilmesi

Tuğrul Uğurlu
Ümit Öztürk
Ceyhun Alemdar
Emrah Kalkan
Ramazan Altun

 668.13 KB

137

Türkiye?de Açık ve Uzaktan Öğrenme Programlarının Akreditasyonu: Bir Model Önerisi

Serpil Koçdar
Cengiz Hakan Aydın

138

WEB TABANLI DERSLER için YENİ BİR SİSTEM GELİŞTİRME ÖNERİSİ

CANSU GÜNGÖR

 304.43 KB

139

Veri Madenciliği ile Çapraz Satış ve Risk Yönetimi

Gencay Karaman

 1.8 MB

142

Çoklu Dilli Dinamik Hastane Web Sayfası

Ömer Kuşcu
Fatih Uysal
Halit Çetiner

 944.6 KB

143

İris Tanıma Sistemleri ve Uygulama Alanları

Abdülkadir Çakır
Volkan Altıntaş
Fevzi Tuncay Akbulut

 219.73 KB

145

KOBİ?lerde Elektronik Finans Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma

Oğuzhan Aytar

 127.25 KB

146

Bilişim Sistemleri İçim Stratejik Yönetim ve İnsan - Bilgisayar Yük Dağılımı Denge Problemleri

R. Haluk KUL

 447.17 KB

147

Yeni Hata Toleranslı Konferans Anahtarı Anlaşma Protokolü

Orhan Ermiş
Emin Anarım
Mehmet Ufuk Çağlayan

 531.94 KB

148

E-İmza Destekli Lisansüstü Öğrenci Bilgi Sistemi Tasarımı

Ömer Kuşcu
Muzaffer Tatlı
Halit Çetiner

 499.35 KB

149

Entegrasyon Sunucu olarak BizTalk 2010

Mehmet Mustafa Gürsul

 219.39 KB

150

Android İçin Yeni Bir Sınav Uygulaması

Metin Kapıdere
Hilmi Turan

 271 KB

151

Mobil İçerik Geliştirme: Programlama Becerisi Gerektirmeyen Araçlar

Özlem Ozan

 227.44 KB

152

Teknolojik Pazarlama Üzerine Bir İnceleme

Mücahit Gündebahar
Merve Can Kuş Khalilov

 91.5 KB

153

Görme Engelliler İçin Sesli Bilgisayar Klavyesi

Metin Kapıdere
Onur Babür

 108.5 KB

155

Öğrenme ve Öğretmenin Genişletilmiş Gerçeklik ile Zenginleştirilmesi: OptikAR Uygulaması

Yasin ÖZARSLAN

 155.45 KB

156

Enerji Üretimi İçin Kullanılan Bir Egzersiz Bisikleti İçin Fiziksel Aktivite Monitörü Tasarlanması

Kazım Duraklar
Baha ŞEN
Ferhat ATASOY

 736.5 KB

157

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması

Yalçın Ezginci

 742.5 KB

158

Toplam Kalite Yönetimi?nin Yazılım Geliştirme süreçlerine uyarlanması

Ayşegül Yavuz
Burcu Şentürk

 152.93 KB

159

Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Anadolu Üniversitesinde Uygulanabilirliği

Buket Kip Kayabaş
M. Emin Mutlu

160

Derslerde Öğretim Teknolojilerinin Kullanını ile İlgili ODTÜ Öğrencilerinin Beklentileri

Nergis A. Gürel Köybaşı
Kürşat Çağıltay
Rafet Çevik

 156.21 KB

162

Platform Bağımsız Kişisel Öğrenme Ortamlarının Tasarımı

İlker Kayabaş
M. Emin Mutlu

 124.7 KB

163

Türkiye'de Yazılım Süreç Kalitesini İyileştirmek

Kerem Kemaneci

 425.2 KB

164

Mesleki Yüksek Öğretimde Öğrencilerin Web Tabanlı Öğrenmeye Karşı Tutumları

Erman Uzun
M. Yasar Özden
Ali Yıldırım

 77.5 KB

165

Eğitim Kurumlarına Yönelik Sızma Test Metodolojisi

Önder Şahinaslan
Ender Şahinaslan
Mesut Razbonyalı

 925.16 KB

166

Bilgisayar Temelli Eğitsel Oyunların Müşteri Odaklı Değerlendirilmesi

Mustafa Sarıtepeci
Hatice YILDIZ

 513.5 KB

167

Mobil ve Web Uygulamalarının Yazılım Güvenliği

Hanım Eken

 389.64 KB

168

Mobil Platformlar SOA Yaklaşımı: Elektronik Uçuş Çantası Vaka Çalışması

Emrah Ayanoğlu
Emre Barış Aksu
Cem Gündüz

 776.22 KB

169

Program Değerlendirme Modelleri Işığında Eğitsel Yazılımlar Üzerine Bir İnceleme

Hatice YILDIZ
Mustafa Sarıtepeci

 732 KB

170

Kriptografiye Giriş Semineri

Hamdi Murat Yıldırım

 17.97 KB

171

Münazaraların Twitter'da etkisinin araştırılması

Ahmet Yıldırım
Suzan Üsküdarlı

 1.19 MB

172

Servis Yönlendirmeli Sistemlerde Güven Yayılımı

Mahir Kutay
Salih Zafer Dicle
Mehmet Ufuk Çağlayan

 467.79 KB

173

Afet Sonrası Kaynakların Yönetimi

Volkan UYGUN
H. Birkan YILMAZ
Tuna Tuğcu

 1.05 MB

174

Avrupa Birliği Araştırmacıları İçin Açık Erişimli ve Katılımcı Bir Altyapı: OpenAIRE+

Gültekin Gürdal
Ata Türkfidanı
Dr. Burcu Keten
İlkay Holt
Sönmez Çelik

 218.2 KB

175

Veri Madenciliği

Eda Coşlu

 528.76 KB

176

ODTÜ Açık Ders Malzemeleri Etkililik Araştırması

Ömer Faruk İSLİM
Kurşat ÇAĞILTAY

 150.94 KB

177

TSE 13298 Elektronik Belge Yönetimi : Açıklamalarla Standardın Bir Özeti ve Elektronik İmza

Derya Arıkan

 88.5 KB

178

Hiperlokal Sosyal İçerik - BizimSokak

Çağdaş Berksan
Naci Dai

179

Cağrı merkezinde kullanılan teknolijilerin bilişim sektöründeki yeri ve önemi

Kürşat Karadaş
Mustafa Demirkan
Haluk Alemdaroğlu

180

Kare İzleme Metodu (Frame Analysis Method)

Zekeriya Karadağ

 627.03 KB

181

Multi Kanallı Mikro Denetleyici Kullanarak Nem ve Sıcaklık Ölçümü için bir PC Uygulaması

MEHMET UÇKUN
MEHMET BAYIRLI

 206.95 KB

182

Kurum Kültürünün Kurumsal Bilgi Sistemlerine Etkisinin Değerlendirilmesi

Özgür Külcü

 220.5 KB

183

Organik Tarım ve Agro-Ekoloji Ontolojisi Üzerine Bir Çalışma

Zeynel Cebeci
Sait M. Say

 370 KB

184

Veri Madenciliğinde Kayıp Veriler İçin Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması

Evren SEZGİN
Yüksel Çelik

 546.21 KB

185

Kümeleme Tekniklerinin Temel Bilimlerde Kullanımı

Oğuz Akpolat
Sinem Çağlar Odabaş
Gülçin Özevci
Nezahat İpteş

 443.91 KB

186

Üniversite 1.Sınıf Öğrencilerin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanımına İlişkin Motivasyon Düzeyleri

Turgut Fatih KASALAK
Gamze KASALAK
Okan ORAL

 338.02 KB

190

Geleceğin Yükselen Teknolojileri ve Beceri Açıkları

Jale Akyel

191

Kampüs içi iletişimde sosyal uygulama deneyimi: CampusNet

Veli Akçakaya

192

Kampüsler İçin Platform Bağımsız Mobil Uygulama Geliştirme

Ercan MUTLU

194

Yapı/Bina Bilgi Modelleme ve Proje Yönetimi

Olcay ÇETİNER ÖZDEMİR

 120.13 KB

195

Mimarlık Eğitimi'nde BIM Uygulamaları

Türkan Uzun

196

İnşaat Bilişimi Paneli

Türkan UZUN
Olcay ÇETİNER ÖZDEMİR

 123.24 KB

197

İnternet ve Lavazza 2013 Takvimi

Zaliha İnci Karabacak

 528.79 KB

198

Karaciğerde Oluşan Hastalıkların Tespitinde Makine Öğrenmesi Yöntemlerinin Kullanılması

Emre DANDIL

 79.57 KB

199

Web Tabanlı Sağlık Yönetim Sistemi: e-Sağlık

Emre DANDIL
Ümit ŞENER

 1.45 MB

200

Bilgi Teknolojileri Stratejik ve Taktik Planlarının Kurum Hedefleriyle Hizalanması

Dr.Ender ŞAHİNASLAN

201

Matrislerde Gauss Jordan Yöntemi ve Eşelon Matris Biçimlerinin Performans Ölçümü

Ahmet Çelik
Zekeriya Katılmış

 529.11 KB

202

Kullanıcılar internet reklamlarına neden tıklar? İnternet reklamcılığının etkinliği üzerine bir çalışma

Ersen Bolluca
Hanife Göker

 677.42 KB

203

Kripto Modülleri İçin Güvenlik ve Test Gereksinimleri TS ISO/IEC 19790 ve 24759

Mehmet Kürşad ÜNAL

204

İş Verimliliğini Artırmayı Amaçlayan Teknolojiler: Personel Takip Sistemleri

Abdülkadir ÇAKIR
Halil KAYGISIZ
Eyüp ÇAKI
Seyit AKPANCAR

 197.04 KB

206

Çevrimiçi Sosyal Ağ Sitesi Kullanımını Etkileyen Motive Edici Faktörler Üzerine Bir Araştırma

SERKAN ADA
BAHAR ÇİÇEK
GAMZE KAYNAKYEŞİL

 125.5 KB

207

Çağrı Merkezi Kuruluşlarında Yapılan Hatalar ve Etkileri

Kürşat Karadaş
Mustafa Demirkan
Haluk Alemdaroğlu
Ayşe Karataş
Fuat Savaş

 361.87 KB

208

Bulanık Mantık ile Manyetik Kilit Uygulaması

MURAT HACIMURTAZAOĞLU

 273.5 KB

209

Ekran yakalama ve Kare İzleme Metodu

Zekeriya Karadağ
Harbi Sarıaltun
Razaman Bereket

 126.67 KB

210

Makine Güvenlik Kilidi Sistemi İçin Cross Platform Yazılım Geliştirilmesi

Ahmet Gürol Kalaycı
Mert Şekerci

 466.26 KB

211

Açık ve Uzaktan Öğretim: Web 2.0 ve Sosyal Ağların Etkileri

Aras Bozkurt

 229.39 KB

212

Mobil Bulut Bilişim ve Geleceği

Sevdanur GENÇ
Fadime ÖZGER
Ecir Uğur KÜÇÜKSİLLE

 281.63 KB

213

Bulut Bilişim İle Web Üzerinde Görüntü İşleme Uygulaması

Serkan AKSU
Hüseyin DEMİREL
Salih GÖRGÜNOĞLU

 410.94 KB

214

Biyometrik İris Sınıflandırma Sistemleri

Emre Dandıl
Küçük İbrahim Kaplan

 691.75 KB

215

Birleştirilmiş E-Öğrenme Tasarımı Modeli ve Hızlı Öğretim Tasarımı Stratejileri

İsmail İPEK
Ömer Faruk SÖZCÜ
Rushan Ziatdinov

 85.62 KB

216

ISO 27001 Kurumsal Bilgi Güvenliği Standardı

Şenol Şen
Tarık Yerlikaya

 100.5 KB

217

OpenCV ile Stereo Görüntülerden Derinlik Kestirimi

Murat Olcay Özcan
Eser Sert
Deniz Taşkın
Cem Taşkın

 1 MB

218

Sosyal medyada mahrem ilişkiler, gözetleme ve dijital şiddet

Gülüm Şener

 76.41 KB

219

Üniversitelerde İş Takibi İçin Bir Bulut Bilişim Uygulaması

Emre Dandıl
Mehmet Salih Bilen

 863.06 KB

221

Karabük Üniversitesi Bilgi Sistemi Android Uygulaması

Emrullah Sonuç
Yasin Ortakcı
Abdullah Elen

 829.5 KB

222

Adobe Presenter ile Asenkron E-Öğrenme Ders Materyali Hazırlamak

Füsun Yavuzer Aslan
Bora Aslan

 226.85 KB

223

Insan Bilgisayar Etkileşiminde Arayüzün ve Hareketli Yardım Etkileşimi

Doğukan Sarıyalçınkaya
Ömer Sevinç

 240.44 KB

226

E-Öğrenme ve Sosyal Ağlar

Burcu Akın
Ömer Ergem
Merve Güleroğlu
Tarkan Gürbüz

 182.76 KB

227

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Açısından Türkiye ve Azerbaycan'ın Genel Karşılaştırılması

Doç.Dr.İzzet Gökhan Özbilgin
Kübra Çalış

 166.5 KB

228

Sosyalleşme ve Kimlik İnşası Ekseninde Sosyal Paylaşım Ağları

Cemile Tokgöz Bakıroğlu

 123.5 KB

230

Tarımsal Üretim Uygulamalarında Bulut Hesaplama Teknolojisi

İlker ÜNAL
Mehmet TOPAKCI

 625.79 KB

231

Eş Zamanlı Yazılımlarda Güvenilirlik Analizi : Literatür Taraması

Erkut Tekeli

 449 KB

232

Ortam ve Hava Şartlarının Alınan Sinyal Gücüne Etkisinin İncelenmesi

uğur bekçibaşı
kubilay taşdelen

 601.81 KB

233

Security & Cloud

Oya Şanlı

 1.39 MB

234

Uzaktan Yabancı Dil Eğitiminde Açık Kaynak Yazılım Uygulaması

Evrim Genç Kumtepe
Mutlu Korkmaz
Mesut Aydemir
Yakup Karakurt

 643.5 KB

236

Gönüllü Sivil Toplum Kuruluşları İçin Bir Model Bilişim Yapısı Önerisi

Ercan Kaplan
Turhan Karagüler

 375.83 KB

237

Siber Uzamda Sosyal ve Kültürel Kodların Oyun Aracılığıyla İnşası: ?İstanbul Kıyamet Vakti?

Aygün ŞEN TELCİ

 53.65 KB

238

Bulanık Mantığı Kullanarak Bitki Tanıma Sistemi

Seyyed Hossein Chavoshi
Mir Mohammad Reza Alavi Milani

 624.52 KB

239

Ters Kinematik Problemine Sezgisel bir Yaklaşım

Amir Rahmanparast
Mir Mohammad Reza Alavi Milani

 500.14 KB

240

Medeni Kanun'da Yeni Bir Yasal Boşluk: Sanal Miras

Burcu Burtul

 84 KB

241

Android İşletim Sisteminde Rgb Değerlerinin Gerçek Zamanda İşlenmesi

Seda Arslan TUNCER
Ahmet ALKAN

 389.78 KB

242

Elektronik Tahkim

Ceren Vurgun

 87.5 KB

243

IPv6'da Yeni Nesil Güvenlik: SeND

Gökhan AKIN
Mehmet Burak UYSAL
Tugay SARI

244

Lojistik Regresyon İle Bilgisayar Ağlarında Anomali Tespiti

İdris Budak
Baha Şen
Mehmet Zahid Yıldırım

 300 KB

245

Panel: Açık ve Uzaktan Öğretimde Yeni Eğilimler

Ali Ekrem Özkul
C. Hakan AYDIN
Alper Cihan
Üstün Özen
Ahmet Hançer
Orçun Madran
Hasan Ali BIÇAK

246

Açık Kaynak Kodlu Eğitim Yönetim Sistemleri: Sakai ve Moodle Karşılaştırılması

Gülistan SÜREK
Bahriye GÖKÇEN
Nesrin KORKMAZ
Mahmut KANTAR

 360.69 KB

247

Yeni Medyanın Gelişimi ve Dijitalleşen Kapitalizm

Gülşah Başlar

 147 KB

248

Kavşaklarda Trafik Sinyalizasyon Sisteminin Modellemesi ve Benzetimi

Fuat ŞİMŞİR
Emrah ÖZKAYNAK
Dursun EKMEKÇİ

 481.89 KB

249

Etmen Tabanlı E-Ticaret

Uğur Güven ADAR
Ali Murat Tiryaki

 1.14 MB

250

Açık Erişim ve DSpace Kurumsal Arşiv Yazılımı

Sönmez ÇELİK
Gültekin GÜRDAL
Burcu KETEN
Ata TÜRKFİDANI
Levent KUTLUTÜRK

 486.5 KB

251

Rol Tabanlı Etmen Geliştirimi

Öğr. Gör. Emine TUNÇEL
Yrd. Doç. Ali Murat TİRYAKİ

 469 KB

252

Kişisel Verilerin Korunmasında Veri Madenciliği Etkisi: Online Mahremiyetin Sonunda mıyız?

Derya Doğan

 705.1 KB

253

Paralel Programlamada Kullanılan Temel Algoritmalar

Uğur ERCAN
Hakan AKAR
Abdülkadir KOÇER

 519.12 KB

254

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Adres Bilgi Sistemi Projesi

Can Dagdelen
Selim Ergin

 116.6 KB

255

Nano Ağlarda Difüzyon İle Haberleşme Üzerinde Geliştirilmiş Modeller

Fatma Nur Kılıçlı
Mustafa Tuğrul Özşahin

 706.32 KB

256

İnsansız Hava Araçları için Sanal Kokpit Sisteminde Arttırılmış Gerçeklik Kullanımı

M Akçay
Sezer Yıldırım
Hakan Çukul

 342.71 KB

258

Temassız Hareket Algılayıcısı: Kinect

Hakan Yüksel

 162.5 KB

260

Veri Madenciliğinde Regresyon Yöntemleri İle Doğalgaz Sektöründe Talep ? Tüketim Analizi

Servet Özmen
Baha ŞEN

 853 KB

261

İnternet Engelleri: Filtreleme

Zeynep Kontaş

 51.95 KB

262

Uygulama Marketlerinin Eğitim Kategorisi Altındaki Uygulamalarının İncelenmesi

Şebnem ÖZdemir
Emre Akadal
Serra Çelik
Zerrin Ayvaz Reis

 409.13 KB

263

GNU Özgür Lisanslı Belgeler İçin Bir Çevrimiçi Arşiv Geliştirilmesi

Emre AKADAL
Şebnem ÖZDEMİR
Zerrin AYVAZ REİS

 322.09 KB

264

Panel: Engelsiz Üniversite

Ali Ekrem OZKUL
Ayşegül Ataman
Cem Girgin
Engin Yılmaz
Mustafa Özhan KALAÇ

266

SAKAI Öğrenme Yönetim Sisteminde Tek Şifre Yönetimi

İrfan SÜRAL

 283.8 KB

267

Mobil İngilizce: Antalya Polisinin Mobil Öğrenme Deneyimleri

Nuray Gedik
Binnur Genç İlter
Yalçın Albayrak

 434.58 KB

268

Uzman Sistemlerin Tiroit Teşhisinde Kullanılması

Ramazan SOLMAZ
Mücahid GÜNAY
Ahmet ALKAN

 128.5 KB

269

Üç Boyutlu Sanal Dünyalar: Eğitimciler İçin Yol Haritası

Tugba Tokel
Esra Cevizci
Abdülmenaf Gül

 399.2 KB

270

Açık ve Uzaktan Öğrenme Hizmeti Sunmaya Başlamak

Melih Zeytinoğlu
Huriye Toker
Aslı Cumalıoğlu
İrfan Süral
Yasin Özarslan
İlker Kayabaş
Cengiz Hakan Aydın

271

Fatih Projesi: İçerik Tasarımı, Üretimi ve Sunumu

Cengiz Hakan AYDIN

272

Paralel ve Sıralı Brute Force Algoritmasının Karşılaştırılması

HAKAN AKAR
FATİH BAŞÇİFTÇİ
HARUN UĞUZ

 217.79 KB

273

Orman Yangını Tespiti Amaçlı Kablosuz Ağların Gerçekçi Benzetimi

Sinan Işık
Mehmet Yunus Dönmez
Can Tunca
Cem Ersoy

 648.21 KB

274

Anadolu Üniversitesi Açık Eğitim Öğrencilerinin Dijital Ortamları Kullanma Becerileri

Nilgun Ozdamar Keskin
Kerim Banar
Nur Özer Canarslan
Fatma Zeynep Özata

 74.43 KB

275

Yeni Nesil Mobil Genişbant Teknolojileri ve Türkiye

Kübra Çalış
Doç.Dr.Suat Özdemir

 436 KB

276

Yeşil Veri Merkezlerinde Enerji Verimliliği

Derya Çavdar
Fatih Alagöz

 944 KB

277

Karmaşık Ağlarda Dedikodu

Haluk O. Bingöl
Mürsel Taşgın

 1.16 MB

279

Eğitim Teknolojileri Seçimi Örnekleri

İsmet KAYMAK
Mahmut YILMAZ

 93 KB

280

Uzaktan Eğitimde Önemli Bir Boyut: Öğretmen Adaylarının E-Hazırbulunuşlukları

Dr. İlker Yakın
Dr. Hasan Tınmaz

 223.52 KB

282

Özel Eğitim İçin Materyal Geliştirme ve Fatih Projesi

Goknur Kaplan Akıllı
Kürşat Çağıltay
Hasan Çakır
Necdet Karasu

283

Internet Güvenliği Konusunda Yönetici Görüşleri: Bir Ankara Örneği

Dr. Hasan TINMAZ

 281.35 KB

285

Güvenlik Görevlileri İçin Bulut Bilişim Destekli, Ses Arayüzü İle Çalışan Asistan Sistemi

Yaşar Yaşa
Mehmet Göktürk

 95.41 KB

288

Sağlıkta Yeni Hedef: Digital Hastane

Bilal Ak

 613.67 KB

289

Dijital Sanat

H. Aybike Ak

 1.63 MB

292

Açık Erişim Nedir?

Özlem Özgöbek

294

Insaat Bilisimi -Bina Bilgi Modelleri Kapsaminda Yeni Bir Degerleme

UMIT ISIKDAG

295

Yazılım Proje Yönetiminde Proje Başarısını Getiren Faktörler

Serkan Akagunduz
Salih Kurnaz
Mustafa Sarı

 135.12 KB

296

Otomatize Edilebilir Test Prosedürü Yazma ve Yazılım Test Otomasyonu Yönetimi

Erdem YILDIRIM

297

İTÜ/NET'te Tespit Edilen Botnet'ler

Gökhan AKIN
Sınmaz KETENCİ
Ozan BÜK

298

ODTÜ Bütünleşik Bilgi Sistemi Projesi Deneyimleri

Bahar ŞENGÜN
Derya KASACI TÖRİYEN
Yaser Deniz İren
Eren Şenelmiş

 642.3 KB

299

Yeni Nesil Kablosuz Network Çözümleri

Bekir Gül
Hasan Gedikoğlu
Timuçin Aksoy

 1.82 MB

300

Yüksek Başarımlı Paralel GPU Hesaplamasının Bilimsel Araştırmalara Sağladığı Avantajlar ve CUDA Kullanımı

Kimberly Powell
Ilker Caglayan
Rosalie Cornew

301

Avrupa Birliği - BİT Politika ve Destek Programı

ERCAN BOYAR
ÖZHAN YILMAZ
BURAK KARAGÖL

302

Eğitim Süreçlerinde Sosyal Ağların Kullanımı: Bir MYO Deneyimi

Abdullah Toğay
Tunç Erdal Akdur
İbrahim Cihan Yetişken
Arzu Bilici

 310.86 KB

304

Güvenlik açısından, Yazılım Tasarımı ve Yazılım Ürün Doğrulaması

ALBERT ÖZKOHEN
UFUK ÇAĞLAYAN

 373.36 KB

305

Nükleer Fizik'te Benzetim Programları Üzerine Değerlendirme

Ramazan Uyar
Şevki Kiremitçioğlu
M. Erman Yılmaz
Ufuk Akçaalan

 779.6 KB

308

Özgür Sanallaştırma Platformu : Proxmox

Rıza Engür Pişirici
Nurullah Çiftci

309

Türkiye'de IPv6 Süreci

Rıza Engür Pişirici
Nurullah Çiftci

310

Intro to Couchbase: NoSQL Document Database for Interactive Applications

Sharon Barr

311

Öğretim Elemanlarının Engelli Eğitiminde Hazır Bulunurlukları

Ali Ekrem Özkul
Osman Tutal
Ayşe Hepkul
Süleyman Arı

312

Engelsiz Üniversite Uygulamaları

Mustafa Özhan KALAÇ
Sarper Arıkan
Mustafa Özyürek
Didem Engeler
Yusuf Uzun
Nesrin Özdemir
Bahar Yazgan Gülseren
Özge Hacıfazlıoğlu

313

Python Tornado Framework ve NGINX web server

Mehmet Köse

314

İş süreçleri Yönetimi

Rahşan Kalcı

315

teknoloji içerik ve yaratıcılık üzerine

gökhan yücel
saliha yavuz
papatya tıraşın

316

İnternet Dünyasından Başarı Öyküleri

Gökhan Yücel

317

Açık Kaynak Donanım

Mustafa Karakaplan
Mahmut Sedat Eroğul
H. Murat Yıldırım
R. Engür Pişirici
Ali Erdinç Köroğlu

318

Kampüste Yedekli Omurga-Switch Tasarımı

Ender Kefoğlu

 920.46 KB

319

FATİH Projesi - Eğitim Bilişim Ağı (EBA)

Bilge Ali YILMAZ

 232.44 KB

320

Üç Boyutlu Sanal Dünyalar: Second Life Çalıştayı

S. Tuğba Tokel
Esra Cevizci
Menaf Gül

 252.34 KB

321

Dijital Aktivizm (ve Kriz Yönetimi)

Serdar Paktin

322

KOHA Entegre Kütüphane Sistemi

Şenol Korkmaz
İlker Dağlı
Mustafa Arıcı

325

ISOBUS Haberleşme Teknolojisi

Arif Behiç TEKİN

326

Bobiler.org

Ezgi Tuzun

327

Derin Veri Analizi: İnternet'teki Temel Gözetim Aracı

Melih Kırlıdoğ
Işık Barış Fidaner

 131.09 KB

328

V For Viral; Viral Pazarlama Teşkilatı

Burcu Sarar

329

Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılık ve Kişisel Mahremiyet İhlalleri

Melih Kırlıdoğ

 23.04 KB


 

Düzenleyen: OpenConf®
Telif Hakkı (Copyright) ©2002-2011 Zakon Group LLC