A
B
C
D
E
F
9.00-10.30 Açılış Firewall:

28 FreeBSD IPfirewall ve netustad, Ö.Kırık, enderUNIX
64 Netfilter ile firebox
G. Karabatak, Fırat
Soundtracker ile Müzik Modülleri Yapımı,
A. E. Köroğlu  linux
11.00-12.30 Expanding einfrastructure in SE Europa, J-A. Sanchez-Papaspiliou,
 56 Bilimsel İletişim ve Açık Erişim:   Y. Tonta
Üniversite Uygulamaları:
27  Üniversite Kan Bankası, Y.Kaya, YYU
144 Ders Sayfaları  Modulu, E.Yılmaz, KTÜ
79 Fırat U. Enformatik Lab Yönetimi, H. Balık, 
80 Fırat Ü. Dinamik Web Sayfaları, H. Balık
Mobil ve Endüstriel Uygulamalar:
18 Haber Etkinligin artırılması, A.Mestci, Onnova
 92 XML ve  Visual  Studio ile Uygulama Geliştirme, E.Kücüksille, SDU
108 Telefonla Not Sorgulama, H.Çalış, SDU
Güvenlik-I:
22 Gelişmis Rotor Makinası, O. Akın, DEÜ
Windows İstemci Güvenliği,
B. Arkış, Pro-G
 A . Özgit Pro-G  77
GNU/Linux nedir?
A.M. Eren
 linux
14.00-15.30 Ulakbim:
Tuğrul Yılmaz
 165
Teknik-I
13 XML  EBNF Grameri
D. Kılınç, DEÜ
93XML-VT sorgulaması
B.Karaoğlan, Ege Ü.
156 Tekno şirketlere kriz yönetimi, A.Mestçi
159JSP ile uçak rezerv sistemi  S.Altunbay, Işık
Teknoloji Sunumları:
37 Çok katmanda yetkilendirme, Cybersoft Y.Göğebabakan, 
81 Uygulama Geliştirme süreçi, U. Karakaya, Meteksan
177 İş Sürekliliği ve olağanüstü durum,
S. Akdağ, IBM
Hukuk:
16 Hukuki açıdan P2P
S.Bozbel, Balıkesir Ü
134 Bilişim şuçlarında digital deliiller,
Y. Uzunay, ankara.pol.tr
190 Seffaflık ve bilgi edinme yasa uygulamları
İ. Güneş, Çukurova Ü.
 166 Dinamik Eğitim İçereğinin multimedya ve XML ile hazırlanması
O.Madran, Egitem
U.Al, Hacettepe
KDE Masaüstü Ortamı
S.Ç. Onur, B. Metin
16.00-18.00 İstenmeyen Trafik
 164116
Teknik-II:
124IPv6 soket program., A. Efe, Beykent
128 Yazılım mühendsliği metodları, U. Birant DEU
107 GUI Bilgi izleme
D. Birant, A. Kut, DEU
86 İnternet Servislerinin Kalitesi, S.Yaşar  KSU
 61 Dengeli Kareler
A.Abiyeb Gantep

91Veri Merkezi Güvenliği
H. Tağmaç, Cisco
125Kablosuz sistemlerde güvenlik, C. Güles, Cisco
186 Avaya IP Telefonu
İ.Aşık,Avaya
Türk Telekom
Güvenlik-II:
133 Anonimleştiri sistemler,M. Dalkılıç, Ege
152 Sertifikalandırma,
S. Atay, IYTE
154 Bilgi güvemliği dersi
A. Koltuksuz,  IYTE
131 Mobil güvenli ortam tasarımı, E.Çelikel, Ege
197 Ağ güvenliği Risk Profili ve Analizi, S. Kondakçı IEÜ
 113
Bilgiye Erişim Sistemleri:  Karakteristik Özellikleri ve Alt Arastirma Alanları
H. Sever, Başkent Ü.
Y. Tonta,  Hacettepe

Açık Kaynak Kodlu Proje Geliştirme Ortamı ve Araçları
A.M. Eren, S.Ç. Onur
3 Şubat 2005
9.00-10.30 Açık Kaynak-I:
84FreeBSD Terminal  sunucusu, D.Sipahi DEU
137Engine-form sihirbazı
E. Yenilmaz, Çukurova
146 OpenCV , M. Özcan
Gantep
83OpenBSD ile  firewall, 
D. Sipahi DEU
Eğitim-I:
67 e-İngilizce eğitimi
M.Aksüt, Üşak E.F.
94 dICTatEd ve Türkiye
T. Kışla,  Ege Ü.
104 e-trigonometri,
A.Filiz, ADU
140 Mikro denetleyici labı, K.Taşdelen, SDU
Bilgi Hizmetleri:
102E-OBES belge sağlama sistemi, M.Boz
109 Web kullanabirlik ölçütleri, E.lif  Gürses
1115Ulakbim süreli yayın politkası:F.Başar Ulakbim
1195 Mühendislik Eğitimin Akredistasyonu: A.Ç. Dalgıç, Gantep
Bilişim veBilgi Toplumu
89AB Bilisim  politikaları ve Türkiye, F.Nizam, Gazi
101 Bilgi toplumu ve TC  C. Aytun, Çukurova
9Bilgi Çağı, S.Şeker, Boun
MS .NET seminerleri:
45 Yazılım müfredatında 
.NET, T. Özsu, MS
 78 .NET 2.0-Whidney
M. N. Çankaya, MS
Veritabanına Giriş
D. Gündüz
11.00-12.30  35 Uludağ Projesi:
- Uludağ yapılandırılma altyapısı: Çomar, S. Köylü
- Ulusal Dağıtım Projesi, E. Tekman
- Uludağ sürüm yönetimi, B. Metin :
ÇOMAR
Eğitim-II:
19Webmatris Labı İ.Cumhur, KTU
31Sanat Tarihi Terim sözlüğü, A.Altıner, 
11 e-Tasarım eğitimi
O. Erden, Gazi Ü
17e-kontrol laburatuarı
M. Aslan, KKU
ÜNAK:
29 Toplu Katalog Projesi, K. Çömlekçi
30 UNAK-OCLC Netlibrary, A. Gündem
 Bilişim ve Toplum:
33 Bilişimin aydınlık ve karanlık yüzü,
M.Kırlıdoğ, Marmara Ü
119 Soysal  Bilişim Anadalı, M.Kulu, ÖDTÜ
FreeBSD 
 49 Tanıtım Semineri
H.Yüce,  Marmara Ü
Masaüstünde Linux'a Geçiş,      D. Fişek
14.00-15.30 Panel: Ulusal Dağıtım ve Türkiye'de Özgür Yazılımlar
Mustafa Akgül, Yönetici, E. Tekman, B. Metin (Uludağ), D. Fişek, K. Löker (LKD), M. Karakaplan, İnönü Ü.
Eğitim-III:
143 "Tam öğrenme" etkililiği, S.Koçak, ÇÜ
90 e-öğrenme meta analizi,M.Şahin ÇÜ
114Bir e-öğrenme modeli, G.Kartal Boun
199Bir sertifika eğitimin deneyimleri, T. Arsan, K Han
196 Novell Nsure ürün ailesinin tanıtımı
B. Dayıoglu/A. Özgit,
60 VoIP, IP telefonu
tümleşik uygulamalar
C.Özügür, Sekom
96 Kendini savunan Ağlar, B.Şahin,Sekom
E-iş:
205Gaziantepte e-ticaret
E.G. Kaygısız, Gantep Ü
110 Ağ fiyatlandırma modeli, G. Işıklar GSÜ
99Kuşadası turizminde  inet kullanımı,
G. Şimşek ADU
53 İş geliştirmede inet,
A. Baloğlu, Marmara Ü
118 İş Süreç Yönetimi Standartları,
H. Sever, Başkent Ü.
A.Baransel, BilişimLtd
150 AB Yolunda Üniversiteler ve Ar-ge Programları
C. Dolanbay, Meteksan
Postfix ile E-posta Servisi, SPAM ve Virüs Filtreleme
A. E. Köroğlu
16.00-18.00 Mobil:
175Kablosuz algılayıcı ağlar, F. Alagöz, Boun
173 MIPv6 ağ geçişleri
A. Tüysüz   Boun
170 Yeni telsiz ağlarda çoklu gönderim, O.Ayhan Boun
127 Ailesel Alan Ağları
R. Çölkesen,  Beykent 
Eğitim-IV:
136eögrenme platformu
geliştirme,M.Kara, ÇÜ
38BT Oyunların eğitime etkisi, M.Aksüt, Uşak
41Eğitsel oyun tasarımı
Y.İnal, ODTÜ
179 Quest Atlantis'in  anatomisi, H.Tüzün, 
158 İlkokulda Drama ile BT eğitimi, A.Çebi OMU
185 e-öğrenme,
N.Akay, IBM

192Kurumsal e-öğrenme
A. Topçuğglu Akman,
Oytek
202 Ağ Kimliği/ Kimlik Yönetimi
T. Okay,
Sun
200 AB 6. FP IST Tematik Alanı
A. Moral,
Tubitak

Tarımsal Bilişim:
10Bir e-ticaret platformu
T.Akın,Tarımsalpazarlama
63 e-seracılık,
H. Çalış, SDU
69 Tarımsal VT'ler,  
D. Ayhan, Ulakbim
151 Tarımsal Bilişim ve GAP, C.Cevheri Harran
  76 Ağ Kullanımın Denetlenmesi
A. Özgit, Pro-G
B. Arkış, Pro-G
 
  
PostgreSQL 8.0'ın Yenilikleri
D Gündüz
4 Şubat 2005 Cuma
9.00-10.30 Kampus Ağları: I
14 Ağ Trafigini izleme
E. Karaaslan, Ege Ü
120 pGina ile PC lab yönetimi, S.Aydın ODTÜ
147 Ağ'da  öğrenme, H.Yüce,  Marmara Ü
88 Isdn ve xdsl sistemleri, S.Yaşar KSÜ
 
Eğitim-V:
47 İnternet teknikeri yetiştirme,M.İlkuçar SDÜ
98 Orta ögretimde Matematika,A.Filiz ADU
138 e-ögrenmede test taşınırlığı, EYenilmez ÇÜ
162 Harran e-öğrenme deneyimi, A.İlgazi Harran
e-Kütüphane-I:
15 Devlet arşivleri 
N.Oğuz, 
153Webi arşivlemek
M.Aldemir, Sakarya
97 Bilimsel bilgiye açık
erişim,N.Özel Hacettepe
178Türkiye'de e-kütüp- haneler, M.Akçayol Gazi
Yüksek Başarım:
163 Yüksek başarımlı BT Kaynakları, Ulakbim
126 MPICH deneyimleri
A. Gökdoğan KTÜ
161KümelemeÇözümleri
O.Gökçen, MS
 
70 Güvenli Yazılım Geliştirme Teknikleri
B. Dayıoğlu, ODTÜ/Pro-G
B.Arkış,Pro-G
Latex ve Lyx ile Ağrısız metin hazırlama
G.Özen
135 Latex stilleri: 
A. Rahmikov, KTÜ
11.00-12.30 Kampus Ağları-II:
112 ODTÜ Gigabit ağı deneyimleri
G. Eryol, ODTÜ
103Tek yetkilenme sistem yönetimi
M. Dalyanda İTÜ
194Web tabanlı seçim
B. Orkun Bilkent
Medikal Bilişim I: 184 Tıpta uzmanlık eğitimi ve BT, N. Dizdar
6 Ulusal Sağlık Ağı
K. Özgirin Tarzi lab
e-Kütüphane-II:
26 e-kütüp hizmet pazar laması, D. Soğuksu Koç
167e-referans olgusu
G. Gürdal ETÜ
43Hipertext ve Kütüpha neler, S.Katioğlu Bilgi
55Üniversitelerde e-kol leksiyon,S.Çukadar Bilgi
Temel Bilişim Eğitimi:
168BT öğrenimde analoji , S. Diçer  ÇÜ
95Mikro öğretimin etkin
liği, M. Sakal  Muğla
130Lise öğrencilerinin kariyer analizi, 
O. Gökçöl, Bahçeshir
59Robotics club deneyi
mi, B. Cavas DEÜ
36 BT ve öğretmenlik
A.Çoşkun,  Gazi
Güvenli Yazılım Geliştirme Teknikleri-II Linux ile Programlama,
S. Köylü,
G. Özen 
14.00-15.30 Kampus Ağları-III:
155 Merkezi Virus dene timi, A.Baykal, Dicle
117 Döküman Yönetimi
B. Yıldız,  İTÜ
123 ODTÜ spam/virus deneyimi, T.Aşker ODTÜ
85 qmaille posta sisteni
D. Sipahi, DEÜ
Medikal Bilişim II:
Panel: Ülkemizde Sağlık Yönelimli Süreli Yayınlar İndeksleri Moderatör: Hakan Gülkesen

71Ulakbim  tıp VT, E. S. Aydın, Ulakbim

Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar VT, T. Turgay, Pleksus
Mühendislik :
12Baraj yönetiminde BT, Ö.F.Durdu  ADU
40 Ulaştırma'da Bilişim
Y.K.Demir, İTÜ
42 Güzergah belirlemesi
İ. Macit, Çukurova
171Çimento sektöründe veri madenciliği, 
A. Baykasoğlu  Gantep
Teknik-III:
54 X3d: webde  3boyut
T.Kalaycı, Ege Ü.
149 Görüntü işleme
O. Kesemen,  KTÜ
100 Java 1.5 yenilikleri
M.Şahin  COMU
157 JSME Kent Rehberi
B. Özharar,  Işık Ü
44 Yazılım Mühendisliği ve MS'taki Uygulamaları
K.Özsu, Microsoft
198Visual Studio .NET 
M.N.Çankaya, MS
Programcılar için KDE Masaüstü

B Metin

16.00-18.00 193 Panel: Bilgisayar Lisans Egitim Programlari Yapılanma ve Denetlenmesi
H. Bingöl,   Boğaziçi 
U. Çağlayan, Boğaziçi 
M. Kırlıdog, Marmara 
 
Medikal Bilişim III:
180 Sağlık hizmetleri ve BT,K.Gülkesen, Akdeniz
48 Labte java ile ileti şim, A.M.Ergin, Ege
187 Zonguldakta dr. ETK yatkınlığı, 
P. Tekin, Ankara Ü
8 Hastahane BYS  uygulamları, B. Dinler
Birim Ltd
Güvenlik-III:
105Bilgi  güvenliğinde insan, M.Bozkurt Ege
74 Kullanıcı takibi prog: observer, B.Yıldız İTU
129 Live Linux CD kulla nımı, OTuğluk ODTÜ
106 Anahtar genişleten şifreleme,U.Hallaç, DEÜ
E-imza:
Leyla Keser Berber, Bilgi Üniversitesi

122E-imza,e-dönüşüm ve üniversiteler,
F. Eryol, ODTÜ
181 Digital İmzanın kullanımı,
Ö.Ergün, Dicle
K. Sacit Sarıkaya, TK
Açık Kaynak: ve Uygulamalar
32 e-ögrenme için açık kaynak,  C.Yaşar  COMU
191 PCMANTO: proje dersi
yönetimi 
E.Özcan, Yeditepe
4 Programcı bakışıyla Spam, B.Simşek, enderUNIX
34 Bireysel emeklilikte BT, B.Rüzgar, marmara
50 Su kaynakları Yönetimi Uygulmaalrı, Ö.F. Durdu. ADU
C/C++ ile veri yapıları

S. Köylü