AB 2005

Bildiri ve Seminerlerin Tam Listesi

 

 
 
 
 
 
 
 
Sıra No Başlık
4 Programcı Bakışıyla Spamlar (Sezgisel Yaklaşımlar)
6 Sağlık Hizmetlerinin Entegrasyonu için bir Ulusal Sağlık Network Modeli
7 Elektronik Bankacılıkta Güvenlik Analizi: Vaka Çalışmaları
8 SAĞLIK BİLİŞİMİ - HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMALARI
9 Bilgi Çagının Degerlendirilmesi
10 Bir başarı öyküsüne doğru "Tarım Sektörünün e-ticaret platformu"
11 UZAKTAN TEMEL TASARIM EĞİTİMİ
12 BARAJLARDA EMNİYET KONTROLÜ SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNİN ÖNEMİ
13 XML 1.0 EBNF Gramerinin İncelenmesi
14 AĞ TRAFİĞİ İZLEME TEMELLERİ
15 Türk Arşivlerinin teknik alt yapısı ve internet hizmetleri
16 P2P File Sharing: Kullanım Alanları ve Hukuki Açıdan Bir Değerlendirme
17 İnternet Tabanlı Kontrol Laboratuvarı Uygulamaları
18 Mobil Teknolojisinde Teknolojik Haber Etkinliğinin Yükseltilmesi
19 WebMatris: Web Tabanlı Matris Laboratuvarı
22 Anahtar Tabanlı Gelişmiş Rotor Makinesi
26 Elektronik kütüphane hizmetlerinin pazarlanması
27 Üniversite Kan Bankası
28 FreeBSD IPFirewall Kurulumu/Konfigürasyonu ve netUstad Yönetim Programı
29 ÜNAK-Türkiye Üniversiteleri Toplu Katalog Projesi (CBS)
30 UNAK-OCLC Netlibrary
31 Web ortamında Sanat Tarihi Terimleri Sözlüğü
32 Uzaktan Eğitim İçin Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar
33 Bilişimin Aydınlık ve Karanlık Yüzü
34 Bilgi Teknolojilerinden Yararlanarak Bireysel Emeklilik Sigortalarının Müşteriye Sunumunda Alternatif Yaklaşımlar
35 Ulusal İşletim Sistemi Projesi - Uludağ
36 BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİNDEKİ GELİŞMELERİN, ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE ETKİLERİ
37 COK KATMANLI INTERNET UYGULAMALARINDA YETKILENDIRME PROBLEMI
38 BİLGİSAYAR OYUNLARININ EĞİTİM AKTİVİTELERİNE ETKİSİ
40 Ulaştırma Perspektifinde Bilişim
41 WEB-DESTEKLİ E-ÖĞRENME ORTAMLARINDA, EĞİTSEL BİR OYUNUN OYUN TABANLI ÖĞRENME MODELLERİNE UYGUN OLARAK TASARIMI VE INTERNETTE YAYININI
42 Yolcu Taşıyan Şehir İçi Servis Araçlarının Güzergahlarının Uzman Sistemler İle Belirlenmesinde Optimistik (İyimser) Bir Yaklaşım
43 Hipertekst ve Kütüphaneler / Hypertext and Libraries
44 Yazılım Mühendisliği ve Microsoft'taki Uygulamaları
45 Yazılım Mühendisliği Eğitiminde .NET Teknolojileri Kullanımı Yolharitası
46 Servis Yönelimli Kuruma Doğru Mimari
47 Internet Programlama Teknikerliği Yetiştirme Programı Geliştirme
48 LABORATUVAR BİLGİ SİSTEMLERİNDE JAVA İLE CİHAZ İLETİŞİM KONTROLÜ
49 FreeBSD Nedir?
50 NESNEYE DAYALI (OBJECT-ORIENTED) PROGRAMLAMA TEKNİKLERİNİN ENTEGRE SU KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE UYGULAMALARI
53 İş Geliştirmede Doğru İnternet Stratejilerinin Önemi
54 X3D ile İnternet Üzerinde Üç Boyut
55 Üniversite Kütüphanelerinde Elektronik Kaynaklar Koleksiyonu ve Erişilebilirlik / Electronic Resources Collection at University Libraries and Its Accessibility
56 Bilimsel İletişim ve Açık Erişim: Bilgi Erişim Sorunlarımızın Çözümünde Açık Erişimden Nasıl Yararlanabiliriz?
57 Çevre Düzeni Planları İçin Coğrafik Bilgi Sistemi Oluşturulması: Adana İli Uygulaması
58 Tarımda Bilişim ve İletişim Teknolojilerinin Kullanım Olanakları
59 TEKNOLOJİ TABANLI ÖĞRENME: “ROBOTICS CLUB”
60 VoIP, IP Telephony ve Tumlesik Uygulamalar
61 Dengeli Kareler
63 İNTERNET DESTEKLİ SERA OTOMASYONU
64 LINUX NETFILTER FIREWALL ALTYAPISI KULLANARAK BIR FIREBOX TASARLAMI
67 İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR / İNTERNET KULLANIMI
69 Tarım Veteriner ve Biyoloji Bilimleri Veri Tabanı
70 Güvenli Yazılım Geliştirme Teknikleri
71 Türkiye'de Tıp Süreli Yayıncılığı ve Bilgi Erşim: ULAKBİM Türk Tıp Veri Tabanı
73 FIRAT ÜNİVERSİTESİ ENFORMATİK LABORATUARLARI OTOMASYONU
74 KULLANICI TAKİP GÜVENLİK PROGRAMI : OBSERVER
76 Ağ Kullanımının Denetlenmesi
77 MS Windows İstemcilerinde Güvenlik
78 Microsoft .NET 2.0 (Whidbey) Semineri
79 FIRAT ÜNİVERSİTESİ ENFORMATİK LABORATUARLARI OTOMASYONU
80 FIRAT ÜNİVERSİTESİ DİNAMİK WEB SAYFASI
81 Değişen Uygulama Mimarisi, Tasarım Yolları ve Alt Yapılar; Merkezi , Çok Katmanlı Mimarilerde Kurumsal Uygulama Geliştirme Yolları, Süreçleri ve Pratikler
83 OpenBSD Packet Filter ile görünmez firewall uygulaması
84 FreeBSD Terminal sunucu uygulaması
85 qmail ile üniversite posta sisteminin yürütülmesi
86 INTERNET SERVİSLERİNİN KALİTESİ
89 Avrupa Birliği Bilişim Politikası ve Türkiye'nin Uyumu
90 Internet Tabanlı Uzaktan Eğitimin Etkililiği: Bir Meta-Analiz Çalışması
91 Veri Merkezi Güvenliğinin Sağlanması
92 XML WEB SERVİSLERİ ve VISUAL STUDIO .NET İLE GELİŞTİRİLEN BİR MOBİL UYGULAMADA KULLANIMI
93 Heterojen Veritabanları Üzerinde XML Kullanarak Bir Ortak Sorgu Modelinin Geliştirilmesi
94 Türkiye’ de Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Eğitimdeki Kullanımı: dICTatEd
95 Okul Öncesi Öğretmen Yetiştirmede Mikro Öğretim Yönteminin Etkinliği
96 Kendi Kendini Savunan Ağlar - Ağ Giriş Kontrol Sistemi
97 BİLİMSEL BİLGİYE AÇIK ERİŞİM İLE İLGİLİ YAKLAŞIMLAR
98 Orta Öğretim Kurumlarında Matematik dersinde MATHEMATICA kullanımı
99 KUŞADASI’NDA FAALİYET GÖSTEREN A GRUBU SEYAHAT ACENTALARININ İNTERNETTEN YARARLANMA DERECELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
100 JAVA 1.5 de koşut zamanlı programlama yenilikleri ve performansları
101 Enformasyon Toplumu ve Türkiye
102 Kütüphaneler arası elektronik belge sağlama ve ödünç verme sistemi ve E-OBES
103 Single Sign-On Sistemler için Yönetim Programı
104 Bilgisayar Destekli Trigonometri Öğretimi
105 Bilgi Sistemleri Güvenliğinde İnsan Faktörü
106 Basit Anahtar Genişletme Şifreleme Metodu
107 İNTERNET SERVİSİ DESTEKLİ GRAFİK ARAYÜZLÜ BİLGİ İZLEME SİSTEMİ
108 TELEFONLA NOT SORGULAMA SİSTEMİ
109 Web Sitelerinde Kullanılabilirlik Çalışmaları ve Kullanılabilirlik Değerlendirme Yöntemleri
110 Ağdaki Paket Uygulamalar İçin Önerilmiş Fiyatlandırma Modeli
111 Gaziantep'teki İşletmeler ve e-ticaret
112 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS OMURGASINDA UÇTAN UCA GİGABİT TEKNOLOJİSİNE GEÇİŞ VE AĞ YÖNETİMİ ve GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI
113 Bilgi Erisim Sistemleri: Karakteristik Özellikleri ve Alt Arastirma Alanları
114 Bilişim Teknolojilerinin Yüksek Öğretimde Kullanımı: BT Destekli Bir Öğretim Modeli
115 ULAKBİM Süreli Yayın Politikasının Bilimsel İletişimdeki Önemi
116 Universitelerde Bilisim Kaynaklari Kullanım Politikalari
117 DOKUMAN YONETIMI
118 Egitim Semineri: İş Süreç Yönetimi Standartları
119 SOSYAL BİLİMLERDE YENİ BİR ALAN: SOSYAL BİLİŞİM ANABİLİM DALI
120 pGina ile PC Salonları Otomasyonu
122 E-Imza ve E-Donusum Baglaminda Universitelerin Konumu Nedir?
123 ODTU BIDB Sunucu Sistemleri Uzerinde Spam ve Viruslu Eposta'lara Karsi Alinan Onlemler: Kararlar ve Yontemler
124 Soket Programlamada IPv4’den IPv6’ya Geçiş ve Yeni Nesil Uygulama Önerileri
125 Wireless Security
126 MPICH(Portable MPI) ile paralel programlama deneyimleri
127 Ailesel Alan Ağları (Family Area Network) ve Uygulama Alanları
128 Yazılım Mühendisliği Metodlarının Bugünü
129 "Live" GNU/Linux dağıtımlarının kişisel bilgisayar güvenliğinde kullanımı
130 TÜRKİYE BİLİŞİM SEKTÖRÜNDEKİ MESLEKLERIN HOLLAND KARİYER KODUNA BAĞLI OLARAK BELIRLENMESI VE TÜRKIYE’DEKI LISE ÖĞRENCILERININ HOLLAND KARIYER KODUNA GÖRE ANALIZI
131 AKILLI KART MOBİL ORTAM DESTEKLİ ASİMETRİK ŞİFRELEME SİSTEMİ İLE İSTEMCİ SUNUCU MİMARİSİNDE GÜVENLİ BİR İLETİŞİM PLATFORMU TASARIMI
133 INTERNET’TE KİŞİSEL BİLGİ GÜVENLİĞİ İÇİN ANONİMLEŞTİRİCİ SERVİSLER ÜZERİNE BİR İNCELEME
134 Bilişim Suçları Kapsamında Dijital Deliller
135 LaTeX ’de Özel Makro Stilleri Üzerine Bir Çalışma
136 AÇIK-KAYNAK KODLU BİR E-ÖĞRENİM PLATFORMU GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
137 ENGINE-AÇIK KAYNAK KODLU FORM SİHİRBAZI
138 UZAKTAN EĞİTİM PLATFORMLARINDA SORU VE TESTLERİN STANDARDİZASYONU VE TAŞINABİLİRLİĞİ
139 TAM ÖĞRENME STRETEJİSİ’NİN ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA-2
140 MİKRO DENETLEYİCİ DERSİ İÇİN İNTERNET TABANLI LABORATUAR UYGULAMASI
144 K.T.Ü AKADEMİSYEN DERS SAYFALARI HAZIRLAMA MODÜLÜ
146 OpenCV ve kullanım alanları
147 Türkiye’nin Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarına Uyumu sürecinde Ağ üzerinde Öğrenme
148 E-Learning Yoluyla 600 bin Öğretmenin Bilgisayar Öğrenimi
149 Görüntü İşlemeye Farklı Bir Bakış
150 Avrupa Yolunda Universiteler ve Arastirma Programlari
151 Tarımsal Bilişim ve Gap
152 Bilgi ve Ağ Güvenliğinde Çalışan Personelin Sertifikalandırılması
153 Web Sayfalarının Arşivlenmesi Stratejileri ve Örnek Çalışmalar
154 Bilgi Sistemleri Güvenliği Dersi
155 Kampus Ortamında Merkezi Antivirus Kurulumu
156 TEKNOŞİRKET’LERDE KRİZ YÖNETİM SİSTEMİ
157 J2ME Kent Rehberi
158 İlköğretim Birinci Aşamada Yaratıcı Drama Destekli Bilgisayar Öğretimi
159 Uçak Bilet Rezervasyon Sistemi – JSP Uygulaması
161 Kümeleme Çözümleri
162 Türkiyede Eğitim Odaklı Teknoloji Kullanımı Kültürü ve Uzaktan Eğitim-Sorunlar ve Çözüm Önerileri
163 Yüksek Başarımlı Bilgi İşlem Kaynakları
164 Istenmeyen Trafik (?)
165 UlakNet Sorunlar, Öneriler
166 Eğitim Semineri: Eğitim içeriklerinin web ortamında interaktif bir şekilde sunulması. (Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Sistemleri için pratik çözümler.)
167 E-Referans: Üniversite Uygulamaları ve Kullanılan Programlar
168 Bilgisayar ve Teknolojileri Öğreniminde Analoji(Benzetme) Yönteminin Yararları ve Yöntemleri
170 Gelecek Nesil Telsiz Sistemlerinde Kaynak Tabanlı Çoklu Gönderim
171 Veri Madenciliği ve Çimento Sektöründe Bir Uygulama
173 Kablosuz Üstüne Bindirmeli Ağlarda Mobil IPV6 Tabanlı El Değiştirmeler
175 Askeri Gözetleme Amaçlı TDMA Tabanlı Kablosuz Algılayıcı Ağı
177 Isletmelerde is surekliligi ve olaganustu durum yaklasimi
178 Türkiye’de e-kütüphane çalışmalarının durum analizi ve öneriler
179 Dünya Üzerine Yayılmış Çok-Kullanıcılı Çevrim-içi Eğitsel bir Bilgisayar Oyununun Teknik Olarak Tamamlanması
180 Sağlık hizmetindeki değişim ve tıp bilişimi
181 DİJİTAL İMZANIN KULLANIMI
184 Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Bilişim Olanakları
185 e-Öğrenme
186 Avaya IP Telephony
187 Zonguldak İlindeki Bazı Hastanelerde Çalışan Doktorların Elektronik Tıbbi Kayıtlara Hazırlık Durumlarının Değerlendirilmesi
189 Bilişim Çağında Reality Showlar: Yeni Muhafazakarlığın İpuçları
190 Kamu Yönetiminde Şeffaflık ve Bilgi Edinme Yasası Uygulaması
191 Proje Dersi Yönetim Sistemi - PCMANTO
192 Iyi Bir Kurumsal E-Ogrenme Uygulamasi Nasil Olmali?: Teori ve Pratik Uygulamalardan Ornekler
193Panel: Bilgisayar Lisans Egitim Programlari Yapılanma ve Denetlenmesi
194 Web Tabanlı Elektronik Seçim Sistemi
195 MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN AKREDİTASYONU: ÖZDEĞERLENDİRME PROJESİNİN İNTERNET ÜZERİNDE UYGULANMASI
196 Novell Nsure Ürün Ailesi Tanitimi
197 Ağ Güvenliği Risk Profili ve Analizi
198 Visual Studio .NET 2005 Team System
199 BİR SERTİFİKA EĞİTİMİNİN BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMINA UYGULANMASINDAKİ DENEYİMLER
200 Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Programı Bilgi Teknolojileri Tematik Alanı
201 Ülkemizde Sağlık Yönelimli Süreli Yayınlar Veri Tabanları
202 Ağ Kimliği / Kimlik Yönetimi
203 Farabi Online : JSP Uygulaması İle Sağlık Sorunları Danışma Hattı
204 Microsoft IT Akademi'nin üniversiteler içerisinde öğrenci,öğretim gorevlileri,personel ve bölge halkı üzerindeki etkisi
205 Gaziantep'teki İşletmeler vE-ticaret
206 Okul Öncesi Öğretmen Yetiştirmede Mikro Öğretim Yönteminin Etkililiği

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente