Kabul edilen Bildiriler Listesi

NumberTitle
4Evcil veya Çiftlik Havyanların Beslenmesinde Otomasyonun Kullanılması
5E-SINAV SİSTEMİ
6Gizlilik, Bireysel Haklar, Kişisel Verilerin Korunması
7Band Genişliği Yönetimi
8ILERI BESLEMELI YAPAY SINIR AGLARINDA BACKPROPAGATION (GERIYE YAYILIM) ALGORITMASININ SEZGISEL YAKLASIMI
9WEB TABANLI KONTROL UYGULAMALARINDA İNTERNET KAYNAKLI TEMEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
10Elektronik Hasta Kayıt Sistemi Uygulaması
11İnternette Güvenlik, Virüs, Spam, Bireysel Savunma
12GÖRÜNTÜ ARŞİVLEME VE İLETİŞİM SİSTEMİ (PACS)
14COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE ARAZİ ANALİZİ İÇİN PROJE PLANLAMASI
16FOTOVOLTAIK PANELLE BESLENEN GSM 1800 BAZ ISTASYONU SISTEMI
17Proje Yönlendirmeli Öğrenim ve Temel Bilgi Teknolojileri
18Kamu Kurumlarında Bilgi Yönetimi
19Bilişim Sistemleri Değerlendirme Modeli ve 3 Uygulama
21Kredili Sistem Öğrenci İşleri Otomasyon Yazılımı (Uludağ Üniversitesi-Ocak-2006-BURSA)
22RESİM ŞİFRELEME YÖNTEMİ (VERİ SAKLAMA)
23SANALCA, SANAL ODALARDA (İNTERNET) İLETİŞİM VE TÜRKÇE
24Çevirim İçi Sınav Sistemlerinin, Öğrenmeye Olan Etkileri Üzerine Bir Çalışma
25Yönetim Bilişim Sistemleri Terim Sözlüğü için İnternet Erişimli Veri Tabanı
26Çocuk Gelişim Persentil Eğrileri Güncellenme Problemi için Veb Tabanlı VEri Tabanı Uygulaması
27OpenBSD Packet Filter ile görünmez firewall uygulaması
28ERP ÖNEMİ UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
29FreeBSD Terminal sunucu uygulaması
30qmail ile üniversite e-posta sisteminin yürütülmesi
31ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ ELEKTRONİK TEZ KOLEKSİYONU
32Mimarlık Eğitiminde Bilgisayar Kullanımı ve Bir Örnek
33ÜNİVERSİTEDE YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE İNTERNET KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
34PEAR::DB_DataObject Sınıfı, Örnek veritabanı uygulaması
35Beton Karakteristik Basınç Dayanım Testinin Bilgisayar Kontrollü Olarak Yapılması
36Elektronik Yayıncılık: Avrupa Birliği ve OECD Yayınlarına Erişim
37Hetorejen Kümeli Bilgisayarların Web Servislerle Modellenmesi
38MEDİKAL GÖRÜNTÜLERİN DİJİTAL ORTAMDA ARŞİVLENMESİ
39XML TEKNOLOJISININ ASTM PROTOKOLU YERINE KULLANILMASI
42Türkiye İnternet Raporu 2005
43Bilgi Teknolojilerinin Yükseköğretim Kurumlarında Kullanımı ve Üretimi
44KAN BANKALARINI MERKEZİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
45"Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Kullanılarak Adana İli Yerleşim Alanının Hidrojeolojik Özellikleri ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi"
46Web Tabanlı J2EE Uygulamlarında Struts Framework & Hibernate desteği
47Kablosuz Reklam Panosu Tasarımı ve Yapımı
48Bilgisayar Kontrollü Mikrodenetleyicili Basketbol Skorbordu Tasarımı ve Yapımı
49E-TİCARETE YAKLAŞIM ARAŞTIRMASI
50Yardımlaşan Nesne Ağlarında Ortama Erişim Kontrolü
52Akademik Bilişim Altyapısında Esneklik: Bilgisayar ve Enformatik Bölümlerinde Tecrübeler
53ANT SYSTEM ALGORİTMASININ JAVA İLE GÖRSELLEŞTİRİLMESİ
54YAZILIM GELİŞTİRME SÜRECİNDE OTOMATİK KOD ÜRETİCİLER
57GÖRME ENGELLİ BİLGİSAYAR KULLANICILARI İÇİN METİN OKUTUCU PROGRAM VE CİHAZ TASARIMI
59İnsan Bilgisayar Etkileşimi ve ODTÜ'de Yürütülen Çalışmalar
60Yeni Bir Kampus Bilisim Altyapisi Kurarken
61VERİ MADENCİLİĞİ ve UYGULAMA PROGRAMLARI
62An Application of Clustering Algorithms on the Assessment of English Language Placement Test.
63RAPTOR VERSUS REED SOLOMON FORWARD ERROR CORRECTION CODES
64Mimarı Tasarım Sürecinde Displinler arası ilişkiler ve eşzamanlı-dijital tasarım
65E- AVRUPA VE TURKIYE’DE BU KONUDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
66İnternette Çok Dillilik
67Yazılım Etmenleriİ: Açık, Dinamik ve Heterojen Ortamlarda Yazılım Geliştirme İçin Bir Teknoloji
68A new aspect of sentence boundary detection method for Turkish
69Evrak Yönetim Bilgi Sistemi
71NEM SENSÖRÜ VE OTOMATİK ASPİRATÖR UYGULAMASI
73WEB DÜNYASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM: AJAX
75İNTERNET VE ÖZELLİKLE İNTERNET YAYINCILIĞINI DÜZENLEMEK İÇİN ÇÖZÜM: OTOKONTROL MÜ, HUKUK MU?
76P2P ile Yaşamak
77Kampüs Ağ Yönetimi
79Açık Erişim ve Kütüphaneler
80Elektronik Bilgi Kaynaklarına Erişimde “ULAKBİM Ulusal Akademik Lisans Girişimi
81MİMARİ SANAL GERÇEKLİK ORTAMLARINDA ALGI PSİKOLOJİSİ
83BİLGİ EKONOMİSİNİN MALİYETLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN TEORİK ANALİZİ
84Ali Macar Reis Elektronik Türkiye Atlası
85Eğitim Örgütlerinde Bilgi Yönetimi Stratejileri,Okul türü ve Yaş Değişkenine Göre Eğitimci Görüşleri
86SAĞLIKLI KENTLEŞME ve GEOTEKNİK KENT BİLGİ SİSTEMİ
87AKADEMİK BİRİM YÖNETİM SİSTEMİ
88Tarımsal veritabanı uygulamaları
89AKILLI KART TEKNOLOJİSİ İLE GÜVENLİK VE KONTROL UYGULAMASI GELİŞTİRME
90BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM VE UZAKTAN EĞİTİME GENEL BİR BAKIŞ
91SANAL DÜNYADA DİL SAVAŞLARI
92AÇIK İLKÖĞRETİM OKULUNUN GELECEĞİ
93Görme Engelliler için Web Sayfalarında Erişilebilirliğin Sağlanması
94Açıköğretimde Mobil Öğrenme: Açıköğretim E-öğrenme Hizmetlerinden Mobil Bilişim Aygıtlarıyla Yararlanma Olanaklarının Değerlendirilmesi
95Kampüslerde ADSL Uygulaması
97Mobil Araçlarda Etmen Teknolojisinin Kullanımı
98FİNANSAL RAPORLAMA SÜRECİNDE GENİŞLEYEBİLİR İŞLETME RAPORLAMA DİLİNİN (XBRL) KULLANILMASI
99TURİZM ENDÜSTRİSİNDE BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMASINDA İNSAN KAYNAKLARININ YÖNETİMİ
100GRİ SEVİYE RESİMLER ÜZERİNDE RASGELE LSB YÖNTEMİNİ VE SAYI TEORİSİNİ KULLANARAK BİLGİ GİZLEME VE STEGANALİZ
102ASİMETRİK ŞİFRELEME ALGORİTMALARINDA ANAHTAR DEĞİŞİM SİSTEMLERİ
103Web Tabanlı Yayınlar ve ODTÜ-TV Uygulaması
106 Linear Predictive Coding ve Dynamic Time Warping teknikleri kullanılarak ses tanıma sistemi geliştirilmes.
107Elektronik Ticaret Mesajlaşma Standardı UBL'in KOBİ'ler Tarafından Kullanımı, AB 6.Çerçeve Projesi ABILITIES
108KOD-GİZLEME ANALİZLERİ DOĞRULTUSUNDA GELİŞTİRİLEN ÖDEV DEĞERLENDİRME YAZILIMI
109RISK ORANI YUKSEK VERI YOGUNLGUNA SAHIP GENIS HASTANE AGLARINDA IEEE 802.1x STANDARDI ILE AG GUVENLIGI VE OTOMATIK VLAN YAPILANDIRMALARI
1103 DÖNGÜLÜK SPN ALGORİTMASI İÇİN LİNEER KRİPTANALİZ UYGULAMASI
111Eğitim Semieri: R Projesi ve Uygulamalı İstatistik
112E-EĞİTİM YÖNETİŞİM SİSTEMİNDE KÜRESEL ETİK İLKELER
113İNTERNETİ DOĞRU KULLANIYOR MUYUZ? İNTERNET BAĞIMLISI MIYIZ? ÇOCUKLARIMIZ VE GENÇLERİMİZ RİSK ALTINDA MI?
115Diyabetik hastaların teknoloji kullanımı üzerine bir değerlendirme
116Otomatik kontrol sistemleri
117Dinamik Bölüm Web Sayfası Oluşturmak
118Pervasive (Sürekli/Yaygın) Teknolojilerde İletişim Altyapısı
119Sanal Sistemler ve Güvenli Test / Geliştirme Sistemleri için Öneriler
120SMTP Sorununa Yeni Bir Yaklaşım: Sistemin Yeniden İnşası
121Web Madenciliği ve Access Dosya Analizi
122Bilimsel Metin İşleme Amaçlı Alana Özgü Programlama Dili
124Kullanıcı Ağ Erişim Yönetimi
126Grid Hesaplama Temel Kavramlar ve Grid Uzerinde Veri Yonetimi
127AES S Kutusuna Benzer S Kutuları Üreten Simulatör
128İNTERNET ORTAMINDA SUNULAN AÇIKÖĞRETİM HİZMETLERİNDE ÖĞRENCİLERİN TEKNİK SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ İÇİN MERKEZİ BİR YAKLAŞIM: AÇIKÖĞRETİM E-DESTEK HİZMETİ
131Windows XP İçin Shared Computer Toolkit Ürünü
132KRİPTO ALGORITMALARININ GELİŞİMİ VE ÖNEMİ
133E-kaynaklar kullanımının akademik çalışmalara sağladığı kolaylıklar
134Yeni nesil internet protokolü'ne(IPv6) geçişle birlikte internet saldırılarının geleceğine yönelik beklentiler.
135BİLKENT ÜNİVERSİTESİ’NDE SANAL KAMPÜS OLUŞTURMA SÜRECİNDEKİ ÇALIŞMALAR
137TR-Grid Girişimi ve e-Altyapı Projesi
138BÖTE ÖĞRENCİLERİNİN AÇIK KAYNAK KOD VE YAZILIM LİSANSLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
139Visual Studio Team System
140SQL Server 2005 ve ASP.NET 2.0
141XML’in ZAMAN ve YER ETKİNLİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
142Elektronik Seçim Sistemlerinin Tanıtılması ve Mercuri Modelinin Analizi
143Açık Kaynak Kodlu Yazılımlara Ulakbim Desteği ve Az Bilinen Servislerimiz.
144Üniversitelerde Enformasyon Okuryazarlığı Becerilerinin Kazandırılmasında Kütüphane ve Bilgi Merkezlerinin Rolü: Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Enformasyon Okuryazarlığı Programları
146İTÜ'de Yüksek Başarımlı Hesaplama ve Hesaplamalı Bilim
147Özgür ve Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar Kullanılarak Merkezi Servisler Nasıl Verilebilir?
149Hız felaket mi? 32-Bit/64-Bit işlemciler üzerine örnek bir çalışma
150TUVDBS VİDEO VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMİ
151Kullanici dogrulama/yetkilendirme araci olarak LDAP kullanimi
153TÜRKÇE DOKÜMAN TANIMA SİSTEMLERİNDE KARŞILAŞILAN KARMAŞIK METİN SATIRLARININ TESPİT EDİLMESİ PROBLEMİNİ ORTADAN KALDIRAN BİR GÖRÜNTÜ ANALİZİ YAKLAŞIMI
154WEB SİTE TASARIMLARIMLARINDA KULLANILABİLİRLİK DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN ÖNEMİ
1553 BOYUTLU ANTİK KENT MODEL ARAŞTIRMASI (LAODİKEİA UYGULAMASI)
156Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler: Hacettepe Açık Arşiv Uygulaması
157VERİ TABANI BAĞLANTI AYARLARININ ŞİFRELENEREK XML DOSYASINDA SAKLANMASI
158Fırat Üniversitesi Web Tabanlı Sınav Otomasyonu (WTSO)
159Uzaktan Öğrenme için Bir Modelin Tasarlanması
160SIKIŞTIRILMIŞ ORTAMDA ÇERÇEVE TİPİNE DAYALI GERÇEK ZAMANLI SAHNE DEĞİŞİMİ BELİRLEME
161ODTÜ Network Yönetimi : 1. Kampus Network ve Network Guvenligi Yonetimi2.
162Bilgi Yönetiminde Son Gelişmeler: Amazoogle, İşbirliği ve Açık Erişim
163KUŞ GRİBİNİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ; HALK SAĞLIĞI BİLİŞİMİ NEREDE?
164GÜNÜMÜZÜN ÖNEMLİ SORUNLARINDAN BİRİ OLARAK TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE DENİZLİ'DE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA
165e-Öğrenme ve Kurumsal Eğitimde Yeni Yaklaşım Öğrenim Yönetim Sistemleri
166ULUSLAR ARASI ÇEVRİMİÇİ YÜKSEK ÖĞRETİM VE TÜRKİYENİN DURUMU: ÜNİVERSİTE BİLGİ İŞLEMLERİNE ÖNERİLER
167Eğitim Sitelerinin Yönetimi
168Mobil ve Kablosuz Sistemlerde Bilgi Erişim Özellikleri
169com.tr-edu.tr işbirliği
170Bir E-Devlet Önerisi Olarak;Ex-Go (Extreme Government) Projesi
171UZAKTAN ÖĞRENİM TASARIMININ ANA HATLARI
172Bilgisayar Oyunlarının Öğrencilerin Öğrenme ve Motivasyonuna Olan Etkileri
173MOBİL TEKNOLOJİLERDE SERVİS TABANLI YAZILIM GELİŞTİRME
176MOBİL İLETİŞİM CİHAZLARI İLE EV OTOMASYON SİSTEMLERİ
177BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARINA BAKIŞ AÇILARI
178Geçmişten Geleceğe Projeksiyonlar: Bilgi İşlem Birimleri için Yol Haritaları
179AÇIK KAYNAK KODLU ÇEMRİMİÇİ YAZILIM ARAÇLARI
181Ulusal Akademik Ağ Kapsamında bir güvenlik birimi kurulması
182Açık Erişimin Küresel Boyutları
183GÖZ HAREKETLERİNİ İZLEME YÖNTEMİYLE ÜNİVERSİTE WEB SAYFALARININ İNCELENMESİ
184Dünyalar kenetlendikçe
185Türkiey'de Toplu Katalog Çalışmaları; Gelişmeler Işığında Bir Değerlendirme
186Web Uygulamalarinda Yeni Bir Yaklasim: AJAX
187Websitelerinde Standartlar Acisindan Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
188NESNELER ARASINDAKİ UZAYSAL İLİŞKİLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA
189SORGU-TABANLI TELSİZ ALGILAYICI AĞLARI SINAMA ORTAMI ÇALIŞMALARI
190ULANET'in bugünü - Yarınların ULAKNET'i
191MPLS for Private Networks
192Ankara Üniversitesi Açik Arşiv Uygulaması
194Akıllı Sınıf Teknolojileri
195TÜRKÇE OTOMATİK HECELEME SİSTEMİ VE HECE İSTATİSTİKLERİ
196Tıp bilisiminin modern tipta yeri (Panel)
197HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMALARINDA KESİN BAŞARININ YOLLARI
198GRID Teknolojileri ve Uygulama Alanları
199Uzaktan Eğitime Kütüphane Desteği-Model Önerisi
203Fiber'de PMD (Polarization Mode Dispersion)
204ULAKBİM/Türk Tıp Veri Tabanın Bilimsel İletişim Sürecine Katkısı
206Veri depolama ve yedekleme teknolojileri
207Giyilebilir Bilgisayarlar ve Güvenlik
208Mobil ve Kablosuz Aglarda Guvenlik
209IP İletişiminde yeni nesil çözümler
210SECURE NETWORKS
211Güvenliğin Görüntülenmesi, Verilerin Analizi ve Atakların Eş Zamanlı Olarak Durdurulması
212Endustri Standardi Proliant Sunucular ile Yeni Nesil Teknolojiler
213Türkçe için Verimli bir Cümle Sonu Belirleme Yöntemi
215Açık kaynak kodlu yazılımlarda kullanılabilirlik: tOSSad örneği
216Fiber Optik Teknolojiye Giriş
217IPS Teknolojisi ve 3Com cozumu
218Network Guvenligindeki tehditler ve yeni teknolojiler
219Kablosuz Yerel Ağlarda Son Gelişmeler ve Yenilikler
222Yazılım Geliştirme Süreçlerinde Rational
223High Performance Computing - Innovation drives technology
224Eclipse Web Tools Platform Projesi
225Kurumsal Ağlarda Veri Güvenliği ve Veri Sürekliliği (Symantec)
226IP Telephony
227NOKTA ÜNİVERSİTE OTOMASYONU
229Acik Kaynak Kodlu Kutuphane Yazılımı Koha'nin Yerellestirilmesi: Yakın Acik Kaynak Kodlu Kutuphane Yazılımı Koha'nin Yerellestirilmesi: Dogu Universitesi Uygulaması
230Turkom-HP Üniversite Başarı Hikayeleri
232Kullanıcı Tarafı Güvenliği (Client Side Security)
235E-EĞİTİMDE DEMOKRATİKLEŞME HAREKETLERİNE BİR ÖRNEK (TTKB ÖĞRETMENLER PORTALI)
236 Bilgi Toplumu

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente