Akademik Bilisim 2010
Bildiri Listesi

view file (1.3M)

view file (51KB)

ID
current sort selection

Başlık

Bağlantı Kişisi

File

6

Korumalı Çekirdek Ağlar

Yılmaz VURAL

file not available

7

Bulut Hesaplama Teknolojisi: Mimarisi ve Uygulama Alanları

Bahadır Karasulu

view file (287KB)

8

OSGi (Java İçin Dinamik Modül Sistemi) Eğitimi

Mehmet Mustafa Gürsul

view file (1139)

9

Türkiye’de B2B e-Ticaret’i Uygulaması: Politika Oluşturma Sürecine Katkı

Zafer Kıyan

view file (176KB)

10

Belediye Kablosuz (Wi-Fi, Wi-Max, LTE) Internet Ağları

Mustafa Çoruh

view file (309KB)

11

Bağlantısız web uygulamalarının felaket yönetiminde kullanımını yönelik bir model

Arzu Baloglu

view file (188KB)

12

Eğitimde Teknolojik Araçların Seçimi ve Tasarımı: Uzaktan Eğitimden bir Örnek

ahmet baytak

view file (133KB)

13

3G Teknolojisi Perspektifinden Taşınabilir Ultrason Görüntüleme

Aybike ŞİMŞEK

view file (127KB)

15

Braille alfabesi ile yazılmış kabartma yazının bilgisayar ortamına aktarılarak okunabilir metin haline getirilmesi

Utku BAYRAM

view file (194KB)

16

Empowering Children for Their Nutrition Choices with Game Design

Ahmet Baytak

view file (356KB)

17

OLTA ULUSAL AKADEMİK AĞ(ULAKNET) GÜVENLİK SİSTEMİ

ASLIHAN TUFEKCI

view file (200KB)

20

Kablosuz Ağlara Yapılan Saldırılar Ve Türleri:Bir inceleme

Deniz Mertkan Gezgin

view file (14KB)

21

BİLİŞİM SUÇLARI BAĞLAMINDA YENİ MEDYA OLARAK İNTERNET VE KİŞİSEL GÜVENLİK

Serhat KOÇ

view file (382KB)

22

Metin Madenciliği ile Benzer Haber Tespiti

Anıl KARADAĞ

view file (149KB)

23

VERİAMBARI YAZILIM GELİŞTİRME SÜRECİNDE TEST

Okan Beşli

view file (253KB)

24

Mekansal Bilişime Ontolojik Bir Yaklaşım

Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Şentürk

view file 24.doc (210K)

25

BİR ALUMİNYUM KÜTLE İÇERİSİNDE İLERLEYEN GAMMA IŞINLARININ YUTULMA SİMULASYONU

Oğuz Akpolat

view file (109K)

27

Erken Bilgisayar Okuryazarlığı Bağlamında Bilgisayar Dersi Öğretim İzlencesi

Ahmet Çebi

file not available

28

Dermatolojide Tanı Belirlemeye Yardımcı Uzman Sistem Gerçekleştirimi

Evren Sezgin

view file (457)

29

K-ATKS: Kablosuz Algılayıcı Ağ Kullanarak Gemiler İçin Geliştirilen Bir Acil Tespit ve Kurtarma Sistemi

İsmail ERTÜRK

30

UZAKTAN EĞİTİMDE SİSTEM ODASI TASARIMI VE İŞLETİLMESİ

OSMAN ÖZKARACA

view file (179KB)

34

Veri Madenciliğinde Temel Bileşenler Analizi ve Negatifsiz Çarpanlarına Ayırma Tekniklerinin Karşılaştırmalı Analizi

Kazım YILDIZ

view file (171KB)

36

Açıkkaynak Hosting Kontrol Paneli Çalışması (ehcp)

İ.Bahattin Vidinli

view file (64KB)

37

İstatistiksel Yazılım Geliştirme Ortamı: R

Abdullah Fırat Özdemir

view file (28KB)

38

Türkçe Hayat Bilgisi Veri Tabanının Oluşturulması

Mehmet Fatih Amasyalı

view file (253KB)

39

Düşük Maliyetli Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Sistemi Uygulaması

Ferhat ATASOY

view file (562KB)

40

Kampüs Ağlarında Bant Genişliği Yönetimi Önerileri

Enis Karaarslan

view file (510KB)

41

Mobil İletişim Cihazlarının Eğitim Aracı Olarak Kullanılması

İlhan Tarımer

view file (212KB)

43

Geleneksel Yazılım Mühendisliğinden Alana Özel Yazılım Mühendisliğine Doğru

Cagatay CATAL

view file (428KB)

45

Bilgi Güvenliğinde El Yazısı

Bora UĞURLU

view file (176KB)

48

Arama Motoru Optimizasyonu 2.0 / SEO 2.0

Orkut Murat Yılmaz

file not available

49

ActiveX İle Eğitsel Bir Web Sayfası Tasarımı

Özgür Akkoyun

view file (562KB)

50

MEB BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ MÜFREDATININ MESLEKLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ(UŞAK İLİ ÖRNEĞİ)

MEHMET AKSÜT

view file (34KB)

51

Yazılım Geliştirme Süreçleri ve ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

İzzet Gökhan ÖZBİLGİN

view file (294KB)

52

Mimari Tasarım Eğitiminde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı ve Etkileri

Arzu Özen Yavuz

view file (394KB)

54

Ust Seviye Ontolojileri Uzerine Bir Inceleme

Yasemin Yüksek

view file (155KB)

56

Internet ve Sanat, Yeni Medya ve net.art

Nejat Kutup

view file (424KB)

57

PYTHON ILE BILIMSEL HESAPLAMA

EMRE KARALARLI

58

Meslek Liselerinde Mesleki Eğitimin Açık Kaynak Yazılımların Kullanılarak Desteklenmesi

Ahmet Nusret ÖZALP

view file (84KB)

59

Telsiz Duyarga Ağları ile Bir Nesne İzleme Senaryosu

Gökçer Peynirci

view file (512KB)

60

Web 2.0, Postmodern Toplum ve İletişimsel Demokrasi…

Gökhan Gökgöz

view file (114KB)

61

Anadolu Liselerine Öğretmen Atama İşleminin Nesneye Yönelimli Veritabanı Programlama Kullanılarak Gerçekleştirilmesi

Haydar TUNA

view file (212KB)

62

Avrupa Birliği Bilgi Politikası

Aynur Aydın

view file (655KB)

63

Şifreleme Eğitiminde Açık Kaynak Kodlu Araç Kullanımı: Cryptool

Gökhan Dalkılıç

view file (384KB)

64

GÖRÜNTÜ İŞLEMEDE YENİ BİR SOLUK, OPENCV

Ezgi Erişti

view file (570KB)

file not available

65

Web Tabanlı Sayısal Yarı Grup Hesaplamaları

Abdullah BAYKAL

view file (383KB)

66

Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Talep Takip Sistemi

Abdullah BAYKAL

view file (445KB)

67

Çizge Teorisi, Dağıtık Algoritmalar ve Telsiz Duyarga Ağları

Ayşegül Alaybeyoğlu

view file (120KB)

68

Anlamsal Web Politika Dillerinin Karşılaştırılması

Özgü Can

view file (253KB)

69

Communication Builder – a tool for Universities

Chiara Carlino

view file (164KB)

70

MOVERS AND SHAKERS: INTERNATIONAL COOPERATION AND MOBILITY BETWEEN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Simone Ravaioli

view file (213KB)

71

BOLOGNA SÜRECİ VE ÖĞRENCİ İŞLERİ BİLGİ SİSTEMLERİ

Handan Kılıçaslan

view file (394KB)

72

Yerleşke Ağlarında İstenmeyen Sistem ve Durum Tespitleri, Yerel Ağ Çalışma Notlarından

Serhat Aslan

view file (1.1M)

73

Web Tabanlı CMMI Süreç Yönetimi Uygulamalarının Süreç ve Yazılım Geliştirme Performansına Pozitif Etkileri

Cemalettin Öcal Fidanboy

view file (136KB)

74

GEOTEKNİK RAPOR HAZIRLANMASINDA SPREADSHEET (MS EXCEL) PROGRAMI KULLANILARAK STANDART ÇÖZÜM OLUŞTURULMASI

Devrim Alkaya

view file (832KB)

75

Bilgi Teknoloji Süreçlerinin Standartlara Dayalı Modellenmesi

Ender ŞAHİNASLAN

view file (335KB)

76

Kurumsal Portal Tasarımı

Ender ŞAHİNASLAN

view file (106KB)

77

Kural ve Sorgu Örüntülerinin Düzenlenmesi ile Rete Tabanlı Bir Çıkarsama Motorunun Eniyilenmesi

Tuğba Özacar Öztürk

view file (186KB)

78

Araçsal Ağlar (Vehicular Network-VANET)

Kadri Kaan Sevimli

view file (804KB)

79

Ulusal Aşı Bilgi Sistemi: Bir Durum Değerlendirmesi ve Yaklaşım Önerisi

Emine Ünalır

view file (295KB)

80

İş Akış Çizelgeleme Problemi Üzerinde NEH, FRB3 ve FRB4 Sezgisellerinin Karşılaştırılması

Muaz Salih Kurnaz

view file (210KB)

81

Bilgiye Erişim Sistemlerinde Arama Kalitesini İyileştirme: Normalleştirme Etkeninin Önemi

Özlem Karagedik

view file (138KB)

82

Eğitsel Ortamları Yaygınlaştırma Açısından Mobil Teknolojiler

Bünyamin Atıcı

file not available

83

Mobil Genişbantın Gelişimi ve 4. Nesil (4G) Mobil Haberleşme Sistemi LTE’nin değerlendirilmesi

BARIŞ YAVUZ

view file (1.5MB)

84

Turizm Alanında Lisans Öğrenimi Gören Öğrencilerin Fakülte/Yüksekokul Tercihlerinde Üniversite Web Sitelerinin Etkililiği Üzerine Bir Araştırma

Yaşar SARI

view file (185KB)

85

EXCEL VBA İLE ANKRAJLI VE ANKRAJSIZ İKSA YAPISI TASARIMI

Devrim Alkaya

view file (1.1M)

86

Birbirleriyle Etkileşim Halinde Bulunan Maddelerin Bir Düzleme Yerleştirilmesi İçin Bir Algoritma

Görkem Tokatlı

view file (316KB)

87

XML ve XML Web Servislerinin Kullanımı:Bir Uygulama

VOLKAN ALTINTAŞ

view file (565KB)

88

Erişim Ağlarında WIMAX’ın Optik Ağlarla Kullanımı

selçuk sevgen

view file (242KB)

89

Gezgin Satıcı Probleminin İkili Kodlanmış Genetik Algoritmalarla Çözümünde Yeni Bir Yaklaşım

Mehmet Ali Aytekin

view file (295KB)

90

Güvenlik ve Kavramlar

R. Engür Pişirici

file not available

91

Eğitimde bir Günlük : Weblog!

Aslıhan Babur

view file (108KB)

92

HİZMET İÇİ EĞİTİME FARKLI BİR YAKLAŞIM: E-HİZMET İÇİ EĞİTİM

Hakan YILMAZ

view file (96KB)

93

Semantically Linking/Extracting and Processing the University Network Data in Turkey

Uğur Çekmez

view file (114KB)

95

Adıyaman Üniversitesi İnternet Kullanım Politikası

Bülent ŞENER

file not available

96

Ters Kod Mühendisliğine Giriş

R. Engür Pişirici

file not available

98

Türkçe Telaffuz Edilebilir Parola Üreteci

R. Engür Pişirici

file not available

99

Orta Öğretimden Üniversiteye Gelen Öğrencilerin Temel Bilgisayar Bilgilerinin İl ve Bölge Bazında İncelenmesi:

Ali Haydar DOĞU

view file (270KB)

100

Pardus PTSP ile Bilgisayar Laboratuvarı Oluşturma

Bülent ŞENER

file not available

101

Genişband Gezgin Haberleşmede Yeni Nesil Uygulamalar: 3G – 4G

Erdem Demircioğlu

view file (270KB)

102

Temel Bilişim Eğitiminde Enformatik Bölümlerinin Rolü

Ali Haydar DOĞU

view file (251KB)

103

Çizgi Barkod Sistemleri ve HCCB Barkod Sisteminin Karşılaştırılması

Erdal Güvenoğlu

view file (324KB)

105

Bilimsel Araştırma Alanlarının Entellektüel Yapılarının Haritalanması

Güleda Düzyol

file not available

106

Türk ve Dünya Hukukunda Bilişim Suçları

Rüya Şamlı

view file (147KB)

107

Metin İçerikli Türkçe Dokümanların Sınıflandırılması

Rıfat Aşlıyan

view file (269KB)

108

Üniversitelerde Bilgi Okuryazarlığı Programı: HÜBO Örneği

Orçun Madran

file not available

109

Kullanıcı Tarafından Geliştirilen İçerik

Meriç Merih Aykol

view file (1MB)

110

Yazılım Yöneticileri İçin Tümleşik Yetenek Olgunluk Modeli:Genel Bir Bakış

Fatih YÜCALAR

view file (371KB)

111

Arama Motoru Optimizasyonu

Coşkun Atay

view file (133KB)

112

İş Zekası Çözümleri için Çok Boyutlu Birliktelik Kuralları Analizi

Derya Birant

view file (569KB)

113

Bina Türü Yapıların İnşaat Süreci'nde İletişim Desenleri

Ümit Işıkdağ

file not available

114

Ege Üniversitesi Sağlık Kurumlarının İnternet Kesintilerine Karşı Korunmasına Dair Bir Çalışma

Ali Murat Ergin

view file (384KB)

115

Olay Yönelimli İletişim Modelinin Anlamsal Web Servislerine Uygulanması İçin Bir Ontoloji

Çağdaş Uysal TURHAN

view file (416KB)

116

İnternette Müstehcenlik: Nerede başlar ve nerede biter?

Bahar Beyaznar

view file (156KB)

117

Bilişime Alternatif Bir Yaklaşım ve Farkındalık

Ali Rıza Keleş

file not available

118

WEB 2.0 UYGULAMALARININ E-ÖĞRENMEYE ETKİSİ

Bünyamin Atıcı

view file (97KB)

119

Üniversitelerde Açık Ders Malzemeleri Platformunun Kurulması: Başkent Üniversitesi ADEM Örneği

Orçun Madran

file not available

120

Nesneye Dayalı Programlarla Nesne İlişki Haritalanması

Mustafa Cem Kasapbaşı

view file (148KB)

122

İnternetteki Etkileşim Merkezi Sosyal Ağlar ve E-İş 2.0 Uygulamaları

Hakan Genc

view file (27KB)

123

AKADEMİK PROFİL WEB SAYFASI

Serpil Eroğlu

view file (409KB)

124

Bazı Kamu Kurumlarında Elektronik İmza Uygulaması ve Karşılaşılan Sorunlar: Eminönü Belediyesi Örneği

Kevser Şahinbaş

view file (214KB)

126

Regülasyon, içerik ve teknoloji açısından IPTV

Metin Salt

file not available

127

Üniversitelerin Bilimsel Altyapı Bilgi Sistemi

Yahya Demircan

128

ÜÇ BOYUTLU ÇERÇEVE YAPILARIN STATİK ANALİZİ İÇİN BİR BİGİSAYAR PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ

Mahmud Sami DÖVEN

view file (461KB)

129

Çevrimiçin Web Analiz Yazılımları

Şehmus Fidan

view file (1.2M)

130

DEĞİŞKEN KALINLIKLI İZOTROP PLAKLARIN ANSYS PAKET PROGRAMI İLE MODELLENMESİ

Mustafa Halûk SARAÇOĞLU

view file (27KB)

131

Online Educational Forums

Sumeyye Tuncbilek

view file (72KB)

132

KAFES YAPILARIN RİJİDLİK MATRİSLERİNİN PARALEL HESAPLAMA İLE ELDE EDİLMESİ

Burak KAYMAK

view file (116KB)

133

Web Sitelerinde Kullanılabilirlik Araştırmaları

Kökten Ulaş BİRANT

view file (61KB)

134

Comparison of Facebook with its Competitors

Candan Suda

view file (202KB)

135

Görevdeş (P2P) Ağlarda Sık Bulunan Öğelerin Belirlenmesine Dağıtık Yaklaşım

Emrah Çem

view file (201KB)

136

Mobil Cihazlarda Online Görüntü İşleme Yazılımının Geliştirilmesi

Erdal Güvenoğlu

view file (300KB)

137

Probing Cognitive Biases in Virtual Worlds: Second Life Case Study

Zeynep Kaya

view file (67KB)

138

Tümevarımlı Mantık Programlama İle Türkçe İçin Kelime Anlamı Belirginleştirme Uygulaması

Özlem Aydın

view file (376KB)

139

Nüfus Tahmin Metodlarının ve Gelecekteki Su ihtiyacı Hesaplarının Java ile programlanması:Bir uygulama

Hasan Barış BARUT

view file (239KB)

143

KAN DAMARI GENİŞLİĞİ DEĞİŞİMİNİN ÖLÇÜLMESİNDE MEDİKAL GÖRÜNTÜ İŞLEMENİN UYGULANMASI

Vildan BAYRAM

view file (188KB)

145

Kablosuz Algılayıcı Ağları İçin TinyOS İle Uygulama Geliştirme

Kasım Sinan YILDIRIM

view file (195)

146

Basit ve etkili bir spam engelleme yöntemi

Devrim Sipahi

view file (332KB)

147

Türkiye’de Yeni Açılımlar: Uzaktan Eğitim ve Türk Üniversitelerinin Durumu

meltem kurtoğlu

file not available

148

Zimbra Sunucu Sistemi ile Birlikte Çalışma

Önder Şahinaslan

view file (274KB)

149

How We Should Teach Programming – How We Should Not Teach Programming

Chris Stephenson

view file (661KB)

150

AlgoView Algoritma Görselleştirme Aracı

R. Emre Başar

view file (73KB)

151

Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu

Özlem Özgöbek

view file (489KB)

152

A new approach to teaching Data Structures and Algorithms

Chris Stephenson

view file (173KB)

153

Kablosuz Sualtı İletişiminde Yeni Araştırma Konuları

Yonca Bayrakdar

view file (335KB)

154

E-Öğrenme Sistemlerinde Yapay Zeka Tekniklerinin Kullanımı

Birol Çiloğlugil

view file (28KB)

155

Sosyal Ağlar ve Profil Yönetimine Etkileri

Okan Bursa

view file (154KB)

156

SMTP Protokolü ve Spam Mail Problemi

Şafak Durukan Odabaşı

view file (671KB)

157

Normatif Çoklu Etmen Sistemlerinde Rol Tabanlı Etmenler İçin Politika Tabanlı Bir Erişim Denetimi Yaklaşımı

Fatih Tekbacak

view file (174KB)

159

Genetik Algoritma Desteği İçin Bir Java Kütüphanesi : JGAP

Diyar Saraçoğlu

view file (149KB)

161

Implementation of Scheme Numeric System for JavaScript

R. Emre Başar

view file (58KB)

162

Mobil Öğrenme Teknolojileri ve Araçları

Nilgün Özdamar Keskin

view file (35KB)

163

Mobil Peer-to-Peer (P2P) Ağlarda Servis Tabanlı Yazılım Geliştirme

Oğuz Dönmez

view file (247KB)

164

Kablosuz Algılayıcı Ağlar ve Güç Tüketiminin İncelenmesi

Şafak Durukan Odabaşı

view file (470KB)

165

Kurumsal Web Uygulama Güvenliği Yaklaşımı

Mustafa ULAŞ

file not available

166

Üniversite Kütüphanelerinin Kayıtlı Olduğu Veritabanlarına Kampus Dışından Erişim

Erhan AKBAL

file not available

168

Türkiye’de İşe Alım Sürecinin Değerlendirilmesi ve Bir Ontoloji Geliştirilmesi

Ünal ER

view file (228KB)

169

eFront Öğrenme Yönetim Sistemi

Yasin ÖZARSLAN

view file (266KB)

170

Mimarlıkta Yapı Bilgi Modelleme ve Örnekler

Olcay Çetiner

file not available

171

Uygurcada Biçimbilimsel Belirsizlik

Murat ORHUN

view file (67KB)

172

Öncül Parola Denetimi Yöntemiyle Parola Seçim Sistemi: Türkçe Parolalar için Bir Araştırma

İlker Korkmaz

view file (107KB)

173

[Eğitim Semineri] Drupal kullanılarak Ders Yönetim Sistemi Oluşturmak

İzzet PEMBECİ

file not available

175

Web 2.0 Teknolojilerinin Eğitim Üzerindeki Etkileri ve Örnek Bir Öğrenme Yaşantısı

Utku Köse

view file (99KB)

177

Pardus'un 64 bit Mimarisine Port Edilmesi

Necdet Yücel

view file (107KB)

178

Web Tabanlı Eş Zamanlı (Senkron) Uzaktan Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi

Osman ÖZKARACA

view file (924KB)

179

4G (Dördüncü Nesil) Mobil ve Kablosuz Sistemler

Baran Güntan

view file (386KB)

180

Web 2.0 Yeniliklerinin Eğitimde Kullanımı: Bir Facebook Eğitim Uygulama Örneği

Zülfü Genç

view file (233KB)

181

Sembolik Hesaplamalar İçin MATHEMATICA

Ali Filiz

view file (43KB)

182

Tarihi Doku, Kent Planlama, Yapım Teknikleri ile Bir Kent Bilgi Sistemi Modeli ve 1995’ten bu yana Tarihi Bölge İstanbul-Kumkapı Örneği

Olcay Çetiner

file not available

183

Üniversite Hayatında Sivil Toplum Kuruluşlarının Önemi ve TBD

Baran Güntan

view file (86KB)

185

Öğretmen Yetiştirmede E-Öğrenme Ortamlarının Yeri ve Önemi

Deniz ÖZEN

view file (220KB)

186

Bilgiye Erişim Sistemlerinde Veri Arama ve Eşleştirme

özgür can turna

view file (278KB)

187

Akıllı Trafik Denetimi ve Yönetimi için RFID ile Elektronik Plaka Uygulaması

Alper Özpınar

view file (578KB)

188

Reichenbach ve Allen Zaman Mantığı ile TimeML

Şadi Evren ŞEKER

view file (262KB)

189

Çok Etmenli Sistemlerde Yük Dengeleme ve Yük Paylaşımı

İlksen ÖZCAN

view file (113KB)

190

Öğretim Teknolojileri: Tanımı ve Tarihsel Gelişimine Yeniden Bakmak

Arzu HANCI KARADEMİRCİ

view file (71KB)

192

Türkçe İçin Genişletilebilir Sıklık Analiz Programı

Melek OKTAY

view file (385KB)

195

Türkiye'de Yaşamboyu Öğrenme

Cengiz Hakan AYDIN

file not available

196

3- Boyutlu Sanal Üniversite Oryantasyon Ortamının Geliştirilmesi

Fatih ÖZDİNÇ

view file (31KB)

201

".tr" Alan Adları ile İlgili Mevcut Uygulamalar ve Yeni Yasal Düzenlemeler

Banu Acartürk

file not available

202

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sistemi

YUKSEL SAMAST

view file (31KB)

203

Muğla Üniversitesi'nde elektronik kaynakların etkin kullanımı konusunda bir inceleme

Hatice Kübra Bahşişoğlu

file not available

205

LPI(Linux Proffesional Enstitue) Tanıtımı

İsmail YENİGÜL

file not available

206

Desert Dune Process and Dynamics

LEVENT YILMAZ

view file (144KB)

207

Paralel Hesaplama Eğitimi

H Askin Erdem

view file (386KB)

208

Eğitim Amaçlı Debian Web, FTP ve Veritabanı Sunucusu Yönetimi

Halil İbrahim ÇAKIR

view file (249KB)

209

Akademik Bölümler İçin Öğretim Elemanı, Akademik Faaliyet ve Ders İçerikleri Veritabanı Yönetimi

Selim DOĞAN

file not available

210

TIP BİLİŞİMİNDE MOBİLİTE UYGULAMALARI

Bilal AK

file not available

211

Tag a Tune'un Oyuncu Üzerindeki Etkileri

Feyza Seda Yılmaz

view file (54KB)

213

İnşaat Sektörü'ndeki firmalarda e-ticaret yaklaşımı

Şura Arslan

file not available

214

KATSAYILARI, ÖZELLİKLİ BANT MATRİS OLAN DENKLEM TAKIMLARININ ÇÖZÜMÜ İÇİN BİR ALGORİTMA

Mustafa Halûk SARAÇOĞLU

view file (145KB)

217

Türkiye'de Bilim ve Teknoloji Politikaları: 1963’den 2013’e Kalkınma Planlarına Genel Bir Bakış

Bahadır YILDIZ

view file (98KB)

218

Kurumsal Kimlik Yönetiminde Güncel Sorunlar

Melih Kırlıdoğ

view file (365KB)

219

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri Projesi Deneyimleri

Nergis Gürel

view file (198KB)

220

GOOGLE MAP API TEKNOLOJİSİ İLE WEB HARİTA UYGULAMALARI

İbrahim Öztuğ Bildirici

file not available

221

Türkiye’de Planlı Kalkınma ve Teknoloji Politikaları

Ümmühan Avcı

view file (113KB)

222

Türkiye’de Lise Çağındaki Öğrencilerin Bilişim Mesleklerine Olan İlgilerinin Ölçülmesi

Orhan Gökçöl

file not available

223

Bilkent Üniversitesi'nde Öğrenci İşleri Bilgi Sistemleri ile Moodle Entegrasyonu: Deneyimler

Eser SAHİLLİOĞLU

file not available

224

Erasmus Online Başvuru ve Yönetim Sistemi: e-rasmus

Eser SAHİLLİOĞLU

file not available

225

BİLİŞİM ŞURALARI, TEKNOLOJİ POLİTİKALARI VE EĞİTİM

Ahmet AKINCI

file not available

226

İnternet Çağında Genç Suçluluğu

Asli Gungor Kircil

file not available

227

Bina Tipi Yapılar için CAD Tabanlı Metraj Programı

Osman Aytekin

view file (127KB)

228

Yapı Yaklaşık Maliyeti ve Hakediş Hesaplamalarında Sunucu Tabanlı Uygulamalar: e-Metraj Yazılımı

Osman Aytekin

view file (243KB)

229

Veritabanı Kullanarak Sonlu Elemanlar Yöntemi için Mesh Oluşturma

Turhan Karagüler

file not available

231

Üniversite Öğrenci İşleri Bilgi Sistemleri'nin Tasarımında, Yazılımında ve Hayata Geçirilmesinde Sıklıkla Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Hüseyin Özkan ERDEM

file not available

232

BİLGİ SİSTEMLERİNDE MEKANSAL VERİ/BİLGİ GÖRSELLEŞTİRME TEKNİKLERİ

Necla Uluğtekin

file not available

233

Web Tabanlı Konumsal ve Mobil Uygulamalar: Geomatik Uygulamalar, Jeodezik Hesaplar, SISNav

Rahmi Nurhan Çelik

file not available

234

Mekansal Bilişimde Semantik Mimari

Caner Güney

file not available

235

Navigasyon Amaçlı Harita Tasarımı ve Konuma Dayalı Servisler (LBS)

Ahmet Özgür Doğru

file not available

236

İnşaat ve Mekansal Bilişimin Akademik Bilişimle Olan Arakesitleri

Caner Güney

file not available

237

Mekansal Veritabanlarında Hızlı Sorgulama

Osman Abul

view file (143KB)

238

Google Harita Servisleri ile Mekansal Bilisim ve Lokasyon Bazli Servisler

Alim Kucukpehlivan

file not available

239

Uzaktan Eğitimde Yeni Bir Yaklaşım: e-stüdyo

Emine Aruğaslan

view file (2.9M)

240

Öğrenci ve Öğretim Elemanının Uzaktan Eğitime Bakış Açısı

Emine Aruğaslan

view file (212KB)

242

Uydu Teknolojileri ve Mekansal Bilişim

Elif Sertel

file not available

243

Binaların deprem performansına dolgu duvarların etkisi

Erdal İrtem

file not available

244

Anlamsal bina bilgisinin afet kurtarma operasyonlarında kullanımı

Ümit Işıkdağ

file not available

247

HTTP Tabanlı Uygulama Güvenliği - Kısaltılmış Uygulamalı Eğitim

Yılmaz Çankaya

view file (36KB)

248

Güvenli Internet Bankacılığı Eğitim Sistemi (GIBES)

Zerrin Ayvaz Reis

view file (245KB)

249

DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HASTANELERİNDE DİJİTAL RADYOGRAFİ UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLARIN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEKİİ GELİŞMELER IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Önder Göçer

file not available

250

4D ve 5D Bina Bilgi Yönetimi : Deneyimler ve Yenilikler

Barış Lostuvalı

file not available

251

Mobil Öğrenmede Podcasting

Doç. Dr. Sevinç Gülseçen

view file (75KB)

252

Üniversitelerde Bilgi Güvenliği ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

İsmail Altınöz

file not available

253

Akıllı Yazılım Etmenleri ile Anlamsal Web Servislerinin Birlikte Çalışabilirliği

Tuğba Külahcıoğlu

file not available

255

Uydu Kentlerin Tasarımı için Bir Karar Destek Sistemi ve Bilişim Sistemi Modeli Önerisi

Rıza Haluk KUL

view file (457)

256

Yabancı Dilde Lisans Öğrenimi için Gerekli Sözcük Dağarcığı ve Hazırlık Sınıfı Çalışmalarının Tasarımı için bir Gereksinim Analizi

Rıza Haluk KUL

view file (112KB)

257

İnternet Tabanlı ve Çok Amaçlı Ev-Ofis Güvenlik Sistemi Mimarisi

Rifat ÇÖLKESEN

file not available

258

IPv6'nın İnternet Hizmetlerine Getireceği Yenilikçi Uygulamalar

Rifat ÇÖLKESEN

file not available

259

ipoque Traffic Management - Traffic Shaping on Layer 7

Peter Schmdit

file not available

260

Akademik kurumlarda bilişim teknolojileri

Ali Taylan Yenisoganci

file not available

261

Ldap ile kimlik yönetimi

Necdet Yücel

file not available

262

Multinet Okulnet Akıllı Kart ve Ödeme Sistemleri

Cumhur NİŞLİ

file not available

263

Eğitimde Podcasting

Murat Bozkurt

file not available

264

Lexmark'ın çok yönlü baskı ve güvenlik uygulamaları

Sinan Emon

file not available

265

Beykent Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Lisans Programı

Zeynep Altan

file not available

266

Yeni Nesil Akıllı Kampüs Çözümleri

Eşref Özgür Altuntaş

file not available

267

Çok Amaçlı Açık Veri Depolama Sistemleri

Mertol Özyöney

file not available

268

İki Faktörlü Doğrulama Sistemleri ve Üniversitelerde Kullanımı

Ziya Gökalp

file not available

269

Açık kaynak kodlu Bilgisayar Envanteri ve Arıza Kayıt/Takip sistemi GLPI

M. Fatih ULUÇAM

file not available

270

MEZUN TAKİBİ İÇİN CRM UYGULAMASI : Alumni CRM

Bora Uzun

view file (146KB)

271

Cyberoam UTM

Yahya Yılmaz

file not available

272

Echo 360 - Eğitim Kayıt ve Yayınlama Sistemi / Lecture Capture

Dilek Altınay

file not available

273

Trend Micro- Smart Protection Network

İbrahim Eskiocak

file not available

274

Trend Micro- Enterprise Security Suites

İbrahim Eskiocak

file not available

275

Trend Micro-Deep Security/Security on virtual

İbrahim Eskiocak

file not available

276

HP-Bussiness Critical Server

Saygın Şener

file not available

277

HP-Tesla DC Components

Onur Karabulut

file not available

278

HP-Conv. Inf. Genel Konsept

Selçuk Ekin

file not available

279

HP-Conv. Inf. Procurve Odaklı

Selçuk Ekin

file not available

280

HP-Conv. Inf. Storage Odaklı Left Hand

Selçuk Ekin

file not available

281

HP-Conv. Inf .Server Odaklı Blade Matrix

Selçuk Ekin

file not available

282

HP-Remote Computing (TC,Multiseat) Çözüm Anlatımı

Murat Özdemir

file not available

283

HP-WS, Performance Monitör ürün anlatımı

Filiz Çaylan

file not available

284

HP-NB, Desktop Monitör ürün anlatımı

Cankut Sertlek

file not available

285

Tarımsal Bilişim: İleri Tarım Teknolojileri

Arif Behiç Tekin

view file (551KB)

286

Açık Ders Malzemelerinde Teknik Altyapı

Orçun Madran

file not available

288

Öğretim Elemanlarının Ders Kaynaklarının Paylaşılması Konusundaki Algıları

Engin Kurşun

file not available

289

Üniversite ve Öğrencilerimizi Bekleyen Yeni Web Teknolojileri

Mustafa Namoğlu

file not available

290

Üniversitelerde Özgür Yazılım : Başarı Hikayeleri

Işıl POYRAZ

file not available

291

Üniversitelerde Özgür Yazılım : Yaygınlaştırılması

Işıl POYRAZ

file not available

292

DigiSign Kapalı Devre Yazılımı

Yorgo TEODORIDIS

file not available

293

Açık Ders Malzemeleri Konsorsiyomu

Ali Ekrem ÖZKUL

file not available

294

Kullanıcı Tarafı Güvenliği

Mehmet Fatih ZEYVELİ

view file (537KB)

295

Firewall Mimarisinin yeni yüzü

Ozan OZKARA

file not available

296

SPN Şifreleme Algoritmasının Doğrusal Kriptanalizi

Onur KILINÇÇEKER

file not available


 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLCview file (457)